Въстания и въоръжена съпротива


Въстание на Константин и (Фружин XV век)
 
Мариовска буна 1564-1565

Първо търновско въстание (1598)
 
Второ търновско въстание (1683)

Чипровско въстание (1688)

Карпошово въстание

Марино въстание

Въстание на Симеон Самоковски

Кочев набег
 
Габровско въстание (1810)
Българска земска войска (1810-1813)

Oтвъддунавското въстание на власи, българи и гърци 1821
 
Българска тайна революционна организация „Братство“ от (1825)
 
Въстание в Тракия (1829)
Знеполско (Трънско) въстание (1830)

Вълнения в Северозападна България (1833)

Първо пиротско въстание (1835)

Манчова буна

Върбаново въстание

Второ пиротско въстание (1838)

Въстания в Северозападна България (1833-1841)
 
 
Нишко въстание (1841)

Браилски бунтове (1841-1843)

Пуйова размирица

Въстание в Северозападна България (1850)

Димитракиева буна (1856)

Въстание на Капитан Дядо Никола (1856)
 
Димитракиева буна (1856)

Първа българска легия

Хаджиставрева буна (1862)

Чети на Панайот Хитов и Филип Тотю

Втора българска легия

Хаджи Димитър и Стефан Караджа

Старозагорско въстание

Априлско въстание  (1876)

Разловско (Малешевско) въстание (1876)

Ботева акция (1876)

Сръбско-турска война (1876)
 
Каварненско въстание (1877)
 
Шопско въстание (1877)
 
Руско-турската (Oсвободителна) война (1877-1878)

Кресненско-Разложко въстание (1878-1879)
 
Демирхисарски заговор (1880)
 
Четническа акция на Македонския комитет (1895)
 
Горноджумайското (Джумайското) въстание (1902)
 
Илинденско-Преображенско въстание‎ (1903)