Войводи‎ > ‎

поп Тарапонти

Вълчедръм – докосване до миналото
Й. Перчинков
10. Борба за освобождение от османско иго

Около средата на 19 век по нашия край бродела четата на поп Тарапонти. Откъде е бил войводата, не е известно. По предания се знае, че в тази чета са участвали 11 души италианци. Защо са били тук, също не се знае. Преданието говори, че когато решили да си заминат, войводата Тарапонти наредил да бъдат убити. За него се знаело, че бил строг човек. В четата имало един момък, който решил да напусне и да се ожени. Той си тръгнал, но когато се навел да пие вода на извора, Тарапонти го убива, за да не издаде четата. Разказва се от стари хора, че когато веднъж четата си почивала в местността Близнашки връвища, във въздуха се вдигнало соколче. Тарапонти вдигнал пушката си и го улучил. Соколчето паднало на земята с едно счупено крилце. Войводата заповядал да бъде изсечено от камък соколче със счупено крилце. Тази малка скулпторна фигурка се пази в музейната сбирка.

Четата имала скривалище в местността до кладенеца „Узун Мито” край с. Дългоделци. Един ден минала турска потеря. Завързал се бой между четата и потерята. От четниците загинали 7 души заедно с Тарапонти. Те били погребани в скривалището на север от кладенеца под една малка изкуствена могилка. Байрактар на четата според преданието била Янка, родена в с. Манастирище, Врачанско.

източник: promacedonia.org, връзка към цялата статия - линк