Войводи‎ > ‎

Алтънлъ Стоян

източници: bg.wikipedia.org    
                 линк към статията - тук
                 kotel.bg
                 линк към статията -тук

Алтънлъ Стоян войвода (1767 - неизв.) - български хайдутин от Котел. Предвождал дружина Източна Стара планина. Ходел облечен в нашити с алтъни дрехи, откъдето е получил името си. Местността Равна и близкото до нея Зеленич, които се намират западно от Котел, са били неговото свърталище. Алтънлъ Стоян умира от раните си в гр. Котел.

1828 г. – 185 г. от смъртта на Алтънлъ Стоян войвода

Животът на Алтънлъ Стоян е между истината и легендата. Левент-хубавец бил Стоян, алтъните
по феса му проблясвали на слънцето. Бил смел и дързък.
Роден около 1767 г. в Котел, той действа с дружина от 18 - 20 души. Трикратно обира царската
хазна,  освобождава  роби,  убива  висши  турски  сановници и  предводителя  на  турските  потери
Кула  Калаузин.  Ограбеното  злато  раздава  щедро  на  сиромасите и става техен  защитник  и
любимец. При Риш и Добрал освобождава 37 жени и деца, които отвежда в Котел, Сливен и
Стара Загора. В  списъка с делата му са отбраната на Котел от нападенията на Индже и Кара
Феиз през 1800 г., обира царската хазна в Чалъкавашкия проход (1828) носена от 40 катъра. По
време  на  сражението, черкези,  водещи  роби  се  намесват  в  боя.  Убити  са двама четници,  а
Алтънлъ  Стоян  е  тежко  ранен.  Той  разпуска  дружината  си със  заръка  да  чакат  повикване.
Четата  прекосява  през  Медвен,  Усоите,  Разбойна  и  пренасят  войводата  в  Котел,  в  дома  на
Данаил  Караянков,  чийто  баща  бил  изкусен  лечител.  Раните  му са тежки  и Алтънлъ  Стоян
умира от тях. Погребват го в скривалището на къщата. Подвизите му са възпети в много песни
и легенди.