Войводи

"Борбата на българския народ срещу османския поробител не прекъсва през всичките векове на чуждоземния гнет. Тя се води с различна интензивност, използват се различни форми, търсят се, според условията, различни съюзници, но крайната цел е една — възстановяване на българската държава. "

Иван Стоянов
История на Българското възражданеСписък с имената на войводи.

Алтънлъ Стоян
Ангел войвода (Ангел Кариотов)
Ангел Зотев (Ангел войвода или Стария Ангел)
Апостол войвода (Постол войвода)
Аршинко войвода
Балчо войвода 17 век
Балчо войвода 19 век
Бачо Киро
Бързак войвода
Богдан Маринов
Богдан войвода (Копривщица)
Богдан войвода (Якоруда)
Бойчо войвода
Боряна войвода
Бояджи Станко войвода
Браню войвода (Асеновград)
Будак Стоян (Ямбол?)
войводата Велко
войводата Димитър Гатев
войводи Стойно Иванилеца и Маньо Кършака
Вълко войвода
Вълчан войвода
Върбан Йорданов
Генчо войвода
Георги Пеячевич
Георги Симеонов (революционер)
Георги Христов Маламата
Георги Трънкин
Гоце Делчев
Гуга войвода
Гунчо войвода (Илия Господинов)
Гълъб войвода
Даглъ Стоян (Ямбол?)
Дамян войвода
Дельо Войвода
Димитър Калъчлията
Димитър Маджаров
Добри войвода
Дончо войвода
Дончо Ватах
Драгаш войвода
Драгой войвода (Копривщица)
Желю войвода (Желю Христов Чернев, Дядо Желю)
Злати войвода
Иван Ваклев
Иван Кулин
Иван и Михаил Станиславови
Ильо войвода (Илия Попгеоргиев)
Индже войвода
Калифер войвода
Капитан Георги Мамарчев
Капитан Дядо Никола (капитан Никола Филиповски)
Кара Кольо
Кара Съби
Кара Танас
Карпош войвода
Кера войвода (Калъч Кера, Айдут Кера)
Коле войвода и Дамян Вуков от Голямо Белово
Конда войвода
Коста войвода
Коста Димински
Коста Евтимов
Крум Савов
Кьосоглу Вълка
Макавей войвода
Мамин Кольо
Мангър (Копривщица)
Мануш войвода
Марин войвода
Мария Попгеоргиева
Матея Пеячевич
Мирчо войвода
Млъчко войвода (дядо Млъчко)
Моню войвода
Недельо войвода
Никола Войводов (Никола Хаджикръстев Върбанов)
Никола Сръндак
Орчо войвода
Панайот Хитов
Паскал Воевода
Пенчо Рачков
Петко Радев (революционер)
Петър Пармаков
Петър Топалов (Димитър Топалов; Димитър Войняговеца)
Пею Буюклията
Поп Мартин
поп Харитон
Пуйо войвода
Рада войвода (Рада Барачкина)
Радич войвода
Радан войвода
Радон войвода
Радослав войвода
Румена войвода
Саво войвода
Сталакин Тодор
Сейко войвода
Стамен войвода
Стоян войвода
Стоян Карастоилов
Стоян Трайков
Танчо войвода (Малко Белово)
Тодор Александров
Тодор Ганчев (Момина клисура)
Тодор Харбоолу (Тодор Денев Харбов)
Точо войвода
Трифон войвода
Филип Тотю
Филчо войвода
Хаджи Димитър
Хайдут Велко
Христо войвода
Христо Патрев
Цеко Петков (дядо Цеко войвода)
Цоньо войвода
Чавдар войвода
Чакър войвода (Христо Проданов)
Черноречкия (Тимошкия) поп
Яна войвода
Янка войвода
Яне Сандански
Подстраници (60): Преглед на всички