Иван Драсов

Иван Драсов
Един от най-изтъкнатите дейци на Ловешкия революционен комитет, а след това и на "Привременното равителство в България", Иван Тодоров Драсов, е роден на 19 март 1848 г. Противоречиви са обаче сведенията за точната му рожденна дата - според пенсионната му преписка Иван Драсов е роден на 19 март, а според Тодор Абазов (Кратка българска енциклопедия)и други автори - на 15 март 1848 г. в град Ловеч. Иван Драсов е син от втория брак на ловешкия търговец Тодор Драсов с Русанка, наследница на известна тетевенска фамилия. Тодор Драсов е заможен търговец, който имал отношения с Виена, Будапеща и Одеса, но умира рано и синът е принуден да напусне училище и залови с бащиния си занаят. Дюкянът му, който се намира в турската махала, става средище за младите ловчалии, които се събират тук да четат цариградски вестници и да обсъждат борбата срещу гръцкото духовенство. Иван Драсов, заедно с учителя Никола Ковачев, става инициатор на повечето от демонстрациите срещу Ловчанския владика. Участва активно и в дейността на читалището. Когато Васил Левски идва за първи път в Ловеч и споделя с Марин поп Луканов идеята си да образува тук комитет, първия, когото Луканов потърсва, е Иван Драсов. Драсов е избран за секретар на Ловчанския революционен комитет. Родната му къща става едно от основните средища на комитета. Левски и Ангел Кънчев обикновено отсядат у тях. Тук се получават и вестниците на Любен Каравелов и революционни брошури и документи, които се разпращат и до други комитети в страната. През 1871 г. заедно с Марин поп Луканов посещава Румъния. Кореспондира си и с Данаил Попов в Турну Мъгуреле, когото в отсъствието на Апостола осведомява за работата на комитета. Покрай революционната дейност намира време и да изпълни и една от главните роли в първото театрално представление в Ловеч (1872г.), подготвено с помощта на Ангел Кънчев. В началото на август 1872 г. Иван Драсов е предупреден, че османската полиция се интересува от дейността му. Напуска града и заминава да продължи образованието си в Чехия. Макар и ученик, първоначално в Писен (1872-1873), а след това и в Прага (1874), Драсов е в течение на всички начинания на БРЦК. Кореспонденцията му с Панайот Хитов, Любен Каравелов, Христо Ботев и Данаил Попов от тези години показва максимална осведоменост и голяма ангажираност спрямо българската кауза. По негова инициатива са основани частни революционни комитети на български ученици и студенти в Писек, Табор и Прага. Ловчалията е дописник и на комитетския вестник "Незавсимост". През 1874 г. участва в общото събрание на БРЧК в Букурещ. От 1875 г. трайно се установява в Румъния. Сближава се с Христо Ботев и го подкрепя в конфликта му с Любен Каравелов. Избран е в новия състав на БРЦК на 12 авг. 1875 г. и след заминаването на Ботев в Одеса е фактическият организатор в подготовката на Старозагорското въстание (септември, 1875). Директивите му, съчетани с липса на време, предизвикват недоволство на мнозина от старите комитетски дейци в България. След провала на опита за въстание и отеглянето на Христо Ботев от БРЦК, Иван Драсов с помощта на Панайот Хитов прави последен опит за продължение на дейността на организацията. На свиканото на 1 октомври 1875 г. общо събрание Драсов е натоварен заедно с Никола Славков да предприеме обиколка по влашките градове. Идеята на събранието за изпращане на голяма чета в България обаче не е подкрепена от емиграцията и БРЦК фактически прекратява дейността си. През 1877 Иван Драсов се завръща в родния си град Ловеч. Завръщането му е помрачено от смъртта на майка му, убита по време на освобождението на града. След Освобождението Иван Драсов е първият кмет на Ловеч. След което е избран за народен представител в Учредителното народно събрание, като междувременно заема и следните държавни постове: член-секретар на Ловчанския окръжен съвет от 1 август 1878 до 16 ян. 1881 г.; окръжен управите на Берковица от 16 януари 1881 г. до 1 март 1881; на Трън - от 28 май 1882 г. до 19 септември 1822 г.; околийски началник на Трън - 19 септември 1882 до 25 март 1883 г.; окръжен управител на Свищов - от 25 март 1883 г.; на Севлиево - от 27 апр. 1884 г.; на Велико Търново - от 2 авг. 1884 г.; на Варна - от 8 февр. 1888 г. до 25 май 1894 г.; отново на В. Търново - от 18 февр. 1899 г. до 17 март 1901г. През 1879 г. Иван Драсов се задомява за Еленка Златанова, родена на 9 август 1860 г. в Плевен. От брака им се раждат: син Златан - роден 1881 г., Руска - 1885, Надежда - 1887 и Мара - 1892 г. Мара Драсова разказва за баща си: "Беше висок, с буйна коса, сини очи, в които бляскат весели искри, много спретнат, излъчващ обаяние и интелигентност... С мама се обичаха много. Тя беше плевенчанка - Еленка Златанова Иванова. Постигнала бе за времето си доста голяма култура чрез самообразование. ... Баща ми почина на 53 години. Беше вече тежко болен. Закътваше се в един плетен стол и се увиваше в пухкав сив шал, донесен от Чехия. Така му и викахме - чешкия шал. Отиваше на очите му, които бавно гаснеха. Но аз не разбирах това. Все исках да се кача на коленете му, да попеем. Той обичаше да пее... А после, когато лекарите му препоръчаха чист въздух, го отведоха в една къщичка в лозята. Станеше ли му много тежко, обръщаше се с лице към стената, за да не гледат другите мъките му. Последите думи на татко към мама са били: "Жена, имот и пари не ти оставям, но на теб и децата оставям чистото си име...." Иван Драсов умира на 26 септември 1901 г. във Варна

Христо Ботев, Никола Славков, Иван Драсов

източник:lovechpress.info, връзка към цялата статия - линк
източник на изображенията - bg.wikipedia.org, връзка към страницата - линк
------------------------------


Драсовата управа – едно начало, без което нямаше да има днешното ловешко самоуправление.

Иван Драсов
Има исторически дати, които не носят еуфорията та националните празници, но са заредени с огромна енергия и прозрения за бъдещето. Една от тези паметни дати е 31 август 1877 година. В този ден е учредена първата местна управа в Ловеч – Градски управителен съвет. Това се случва само седмица след окончателното освбождаване на града и при активното участие на местното гражданство.  С изграждането на градски и окръжен управителен съвет се поставя началото на местното самоуправление в Ловеч.  В състава на местния управителен съвете са избрани бележити ловчалии, хора грамотни с  будна гражданска съвест и активно участие в освободителното движение.  Начело на градския управителен съвет застава Иван Драсов. Едва 29 годишен, но с богатата вече биография на съратник на Левски, деец в борбата за църковна независимост, революционер, читалище деятел  и самодеец. С харизмата на Драсов  и възторга от свободата градският съвет се заема енергично да подрежда местните дела и да поставя основите на една нова, по-човешка власт,  в услуга преди всичко на хората.  Задачите са много и се налага да се работи ежедневно до късна вечер. Първите стъпки са насочени към осигуряване подслон на хората – разрешаване на  жилищните проблеми на бежанските семейства, в това число и турските. Подхващат се благоусроителни дейности – осветяване на града, укрепяване на разрушени мостове и сграда, възстановяване на улици. Особено внимание е отделено на реда и сигурността. Сформира се първата местна полиция и пожарна охрана. Само за няколко месеца обстановката в града се стабилизира и животът на хората става по-сигурен и спокоен.

Иван Драсов остава начело на градския управителен съвет около година. По-късно продължава своята патриотична кариера като депутат, областен управител, но не прекъсва връзката с родния Ловеч и за кратък период е надзирател в местната държавна  болница. Първата градска управа на Драсов поставя здрави основи в местното самоуправление. Прокаран е пътят, по който ще продължат  всички следваща управления на града. Тази управа въвежда принципа на демократизма и грижата за гражданския интерес като водещи в дейността на местната власт.

Учредяването на първата местна власт е акт логичен и закономерен след освобождението на Ловеч. Съдбата определя това да се случи  на 31 август 1877 година, а младият ловчалия Иван Драсов да стане първия кмет, понесъл на прещите си историята и бъдещето на града. Винаги съм твърдял, че патриотизма започва с любовта и уважението към родния край. Важно е да се научим да помним, ценим и уважаваме бележитите личности и дати. Трябваше ни много време за да осъзнаем необходимостта от включването на паметната дата в годишния културен календар на общината. Все още не ни стига убеденост, че трябва винаги а я отбелязваме тържествено (надявам се, че тазгодишното честване не бе прецедент, а начало). Но най-вече трябва да учим на история своите съграждани и младите поколения. Защото съм сигурен, че много от тях не разпознават историческата памет,  нито в 22 август, нито в 31 август 1877 година.

източник:eratosten.wordpress.com, връзка към цялата статия - линк
източник на изображението - moreto.net, връзка към страницата - линк
------------------------------


Паметна плоча на дома на Иван Драсов

Паметна плоча на дома на Иван Драсов
Намира се на фасадата на дома на ул. „Преслав” № 51 вляво от входа, до ъгъла на сградата. Самата сграда е част от архитектурната история на град Варна, построена е през 1894 г. и представлява интересен и стилен представител на архитектурната еклектика от онова време. Впечатление в нея правят не само елегантната ниша в центъра на фасадата и поставената в нея женска фигура, но и пластичните украси над прозорците, плитките ниши под прозорците със стройни балюстри в тях и особено монтираната над входната врата кована решетка, която изненадва с коронованите лъвчета в двата горни ъгъла на решетката.

Паметната плоча на Иван Драсов отбелязва, че революционерът Иван Драсов е бил „член на БРЦК”, освен това е бил и „другар на Христо Ботев”, което е факт, но то разкрива твърде малко от невероятния живот на този български революционер и държавник, варненски политик и общественик, строител на Нова България, активен деец на Народно-либералната партия.

Плочата на дома на Иван Драсов е открита на 25 ноември 1981 г. след решение на Изпълкома на ГНС – Варна за отпразнуване на 90-годишнината от неговата смърт.

източник:varnaculture.bg, връзка към цялата статия - линк
------------------------------