Панайот Хитов

115 са песните за Панайот Хитов изброени от  "Български фолклорни мотиви. Т. V. Исторически песни." Съст. Тодор Моллов. Варна: LiterNet, 2006 и "Български фолклорни мотиви. Т. VІI. Възрожденски и съвременни песни." Съст. Тодор Моллов. Варна: LiterNet, 2006 .

На страницата на liternet.bg отделена за тази тема можете да откриете и много любопитна карта с броя на известните песни от всеки регион. Според нея най-много са песните от Сливенския край - 31. Следва Котел с 17. Връзка към страница и картата - линк
Можете да се запознаете с вариациите на песните и текстовете от следанта страница
"ПЕСНИ ЗА ПАНАЙОТ ХИТОВ Съставител: Тодор Моллов" - линк