Индже Войвода

Индже войвода

(Народна песен)
Заплакала е гората,
гората и планината,
заради Индже войвода:
— Де да е Индже да дойде,
да развесели гората,
гората и планината!
Отде я зачу Инджето,
та па на Коля думаше:
— Кольо ле, баш байряктарин,
развивай, Кольо, байряци,
поведи, Кольо, юнаци,
към висок баир Бакаджик,
към тая Стара планина,
да развеселим гората,
гората и планината.
Кольо е развил байряци,
Кольо е повел юнаци,
все със агнешки калпаци,
та па се викна, провикна:
— Я върви напред, дружино,
да развеселим гората;
за юнак не са седенки,
ни ситно хоро в Дъбене!


Изпълнение на "Песен за Индже Войвода" от Славка Калчева в Youtube можете да намерите от следните връзки - линк1 и линк2

Изпълнение на песен за Индже войвода от Кайчо Каменов в Youtube можете да намерите от следната връзка - линк.