Ильо войвода (Илия Попгеоргиев)

Песен за Ильо Войвода

Прочул са й Ильо войвода,
прочул са й, разчул са й
по тази Рила планина,
по този Доспат балкан,
по тези баири високи,
по тез долове дълбоки:
не дава птичка да фръкне,
камо ли челяк да мине.
Пашата вика низами,
та че им тихо говори:
— Ой ми ва вази, низами,
в Малешевски села идете,
Ильо войвода хванете,
тук го въз меня донесете,
да видя джанам да видя
какъв е Ильо гяурин,
какъв е Ильо хайдутин,
че е разплакал агите
и е наплашил дервиши.
Низами плачат и думат:
— Паша льо, царска заптио,
прати на паша, на Стамбол
с царя да се биеме,
ала ни нази не пращай
Ильо войвода да гоним:
че ми е на краля Марко детето.


Песен за Ильо Войвода

Песен за Ильо Войвода


Песен за Ильо войвода

Айде провикна се, леле провикна се,
леле провикна се Ильо Малешевски.

"Кой си нема пушка, тука нека дойде,
тука нека дойде, пушка да му дадем.

Кой си нема мартин, тука нека дойде,
тука нека дойде, мартин да му дадем.

Кой си нема сабя, тука нека дойде,
тука нека дойде, сабя да му дадем."

Малешево иде с турци да се бие,
с турци да се бие, душман да истера.ИЛЬО ВОЙВОДА

Прочул се Ильо войвода,
прочул се Ильо, зачул се
по тази Рила планина,
по този Доспат балкана,
по тез баири високи,
из тез долове дълбоки -
не дава птичка да хвръкне,
камо ли човяк да мине.
Че е разплакал агите
и е наплашил дервиши.
Пашата вика низами,
та че им тихо говори:
- Ой ви вази, низами,
в Малешки села идете,
Ильо войвода хванете,
тук го въз мене донесте,
да видя, джанам, да видя,
какъв е Ильо гяурин,
какъв е Ильо хайдутин,
че е разплакал агите
и е наплашил дервиши.
Низами думат и плачат:
- Пашо-льо, царски заптийо,
прати ни, пашо, на Стамбул
със царя да се биеме,
ала ни нази не пращай
Иля войвода да гоним,
че ми е юнак над юнак:
Иля го куршум не бие,
Иля го сабя не сече!
 
Търновско (СбНУ 26, с. 161).
Заплакала е гората (Народни хайдушки песни). Събрал и съставил Димитър Осинин. Първо издание. София, 1939

източник: Електронно издателство LiterNetПесен за Ильо Войвода в изпълнение на Юри Крумов
връзка към видеоклип в Vbox7- линк

текст

Дълги векове под робство наш народ страдал
не един юнак бунтовен гордо е паднал
В село Берово хайдушко, Малешевски край
чедото на Крали Марко Ильо се родил

Де мори де, Ильо войвода,
чедото на Крали Марко Ильо се родил /2

Кога е пораснал Ильо робството познал,
за народ да отмъщава дружина събрал
В легиите на Раковски в Белград е ходил,
на въстанието в Кресна сам душа е бил

Де мори де, Ильо войвода,
на въстанието в Кресна сам душа е бил /2

Много време манастира в Рила планина
от неверници душмани зорко е бранил
Във войната на Русия за България
своите левенти-юнаци смело в бой водил

Де мори де, Ильо войвода,
своите левенти-юнаци смело в бой водил /2