Книги‎ > ‎

Баба Тонка
Потомците на Баба Тонка и народният съд

Автор: Веселина Антонова
Издателство: Държавен архив – Русе
ISBN: 9548339145
второ издание, 2001 год.
меки корици, 166 стр.
 
Авторката на настоящата книга н.с. Веселина Антонова е член на клуб „Българка", историк от Държавен архив - Русе. Научните й занимания са в областта на българското Възраждане и мястото на Обретенови в националната ни история.
„Потомците на Баба Тонка и народният съд" е първата книга, с която клуб „Българка" - Русе, редовен член на Национален граждански форум „Българка", стартира поредица та „Родът Обретенови". Чрез изданието си поставяме за цел да популяризираме и идеята за възстановяване на музей „Баба Тонка" и да се публикуват неизвестни документи и нови научни проучвания за живота на фамилията.

източник: knigabg.com
връзка към статията - линк


Потомците на баба Тонка и Народният съд

Автор: Веселина Антонова
Издателство: Изток-Запад
ISBN: 9786191521951
второ издание, 2012 год.
меки корици, 136 стр.
 
Веселина Антонова е родена в Русе. Завършила ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, магистър по история.
Работи като научен сътрудник в Регионален исторически музей – Русе, понастоящем главен експерт в Държавен архив – Русе. Член на редколегията на Алманах за историята на Русе, т. І–ХІІ. През 2004 г. е удостоена с диплом от Съюза на учените – Русе, за принос в областта на хуманитарните науки.
Научни интереси в областта на Българското възраждане и популяризиране на документалното богатство на ДА–Русе. Издадени исторически изследвания: „Възрожденското гробище, църквата „Всех Святих“ и Пантеонът на Възрожденците в Русе“; Русе 2006 (съавтор И. Жейнов); „Демонтаж. Една балканска история от 80-те г. на ХХ в.“, Русе, 2008, (съавтор Д. Каменова); „Възрожденското читалище „Зора“ в Русе“, Русе, 2010; „Баба Тонка Обретенова. Опит за портрет“. Русе, 2012.
Съставител на документални сборници: „Никола Обретенов. Дневници и спомени 1877–1939 г.“, С., 1988 (съвместно с Д. Минцев); „Панайот Хитов. Фамилиарни забележки. Спомени. (кр. ХVІІІ в.–1877 г.)“, Русе, 2003 (съвместно с И. Жейнов); „Епоха на строителство“ Русе, 2004 (съвместно с И. Жейнов) и др.
Автор на над 20 сценарии за документални филми, създадени в РТВЦ–Русе, излъчвани по БНТ: „Панайот Хитов между легендата и истината“ (2000); „Тя беше родена свободна“, посветен на Баба Тонка (2003); „Възторзите и огорченията на Никола Обретенов“ (2004) и др.
Има много нейни наградени филми: „Шест жени“; „Първият прозорец“; „Писма от Русчук“ и др.
СЪДЪРЖАНИЕ:
ЗА СЪДБАТА НА ЕДНА ФАМИЛИЯ И ЗА ИСТОРИЧЕСКАТА ПАМЕТ (проф. д-р Пламен Павлов)
ВЪВЕДЕНИЕ
БАБА ТОНКА И РОДОВАТА ПАМЕТ
ЧЕРЕПЪТ НА СТЕФАН КАРАДЖА
СМЪРТТА НА ХРИСТО БОТЕВ
ТОНКА И НИКО ПРОСЕНИЧКОВИ
ПРЕВРАТЪТ НА 9 СЕПТЕМВРИ 1944 г. и СЪДБАТА НА ПРОСЕНИЧКОВИ
НЕНКО БАЛКАНСКИ
МУЗЕЙ „БАБА ТОНКА”

източник: knigabg.com
връзка към статията - линк