Божидар Димитров откри очевидната връзка между Александър Македонски и българите

23.06.2011

Известният със смелата си защита на българщината историк Божидар Димитров намира пряка връзка между Александър Македонски и българите. Тази връзка той описва в новата си книга "Българите и Александър Македонски".

В интервю за агенция "Фокус" ученият, в различен период от време общински съветник, депутат, министър за кратко, общественик, телевизионен водещ, почетен гражданин, а в момента директор на Националния исторически музей обяснява, че е случайно съвпадението на излизането на книгата с издигането на паметник на Александър Македонски в Скопие и на Филип Македонски в Битоля.

"Не настоявам, че съм казал абсолютната истина – просто подхвърлям тези аргументи на другите учени, да ги развият или да ме коригират", прави уговорката Божидар Димитров и разказва накратко къде е връзката между пълководеца и българите.

"Известно е, че Александър Македонски при походите са на изток достига до държавата Бактрия. Тази държава е единствената, която му се е опълчила успешно, издържа на неговия първи удар, след това започват жестоки сражения и войни, в които бактрийците доста успешно не само му се противопоставят, но и громят александровата армия", разказва историкът.

"Съвременната наука отъждествява бактрийците с една от древнобългарските държави под Хиндукуш. Известно е, че там има няколко български държави, една от които е Бактрия. Най-голямата, която в един момент обединява всички български държави, възникнали в планините на Хиндукуш", продължава Божидар Димитров.

"Александър Македонски се видял в чудо (и това е отбелязано от много антични писатели) и намерил един чудесен начин да се разбере с бактрийците. Предложил и техният цар приел – 10 000 александрови воини да се оженят за бактрийски девойки, т.е. – за български девойки", намира пряката връзка Божидар Димитров.

"С течение на времето така се получил един нов народ. Какво става с тези хора? Когато започват българските походи по времето на хан Аспарух и на хан Кубер, единият – по белградско-нишко-скопското направление, другият – към Плиска, Преслав и Тракия, много византийски писатели казват, че българите са използвали като аргумент за своите завоевателни походи това, че те се връщат да вземат земята на дедите си. Т.е. – земите на Александър Македонски", заковава изводите си Димитров за произхода на българите по нашите земи.

"Съществуват четири византийски извора, които отбелязват тези аргументи на българите, на Аспарух и Кубер, особено – на Кубер, който наистина действа в днешна Вардарска и Егейска Македония. Това, което беше най-изумителното за мен, е че византийците са съгласни, че това наистина е така. Българите всъщност се връщат в праотеческата си земя по линия на воините на Александър Македонски”, завършва разказа за теорията си Божидар Димитров.

източник:mediapool.bg, връзка към цялата статия - линк