Чети‎ > ‎

Втори български волентирски батальон

Създал се е след Първия български доброволчески батальон на основата на притока от все по-големия брой нови доброволци българи.
Съществуването му е документирано и в руските военни архиви. Батальонът е бил поставен на разположение на ген. Лидерс отначало с 604, после от тях останали 348 доброволци. Трудно е да се определи кога точно се е сформирал Вторият български доброволчески батальон, но през август 1854 г. той вече е бил придаден към V пехотен корпус на Лидерс от руската армия. По всичко изглежда, че формирането му е станало в района Цугуят, където са били отправяни доброволците от Браила, Галац, като се започне от януари и се продължи през следващите два-три месеца на 1854 г.
В някои документи или спомени се говори за „втори отдел“ или „второ отделение“ на българите доброволци, вместо за Втори батальон. Следва да се напомни също, че по време на Кримската война е имало неколкократно прегрупиране на българските доброволци, изпращане на чети (команди, роти, легиони) към различни руски полкове и корпуси. Но сега е трудно да се проследи кога, как и къде е ставало това.
Дори през август 1854 г. се появява и трети български доброволчески батальон, присъединен към X руска пехотна дивизия.
След август 1854 г. Втори батальон нараснал на 753 човека и бил прикрепен към IX руска дивизия. На 10 септември 1854 г. III рота от батальона била придадена към VIII пехотна дивизия и т.н.
Не разполагаме с данни за движението на батальона, за участието му във войната и със списък на българските доброволци, участвали в него.

Лит.: Тодорова, М. Участието...; Българските доброволци...;
Чакъров, Ст. Български волентирски отряд..., 4—5.

източник: Българските въоръжени чети и отряди през XIX век, автор: Петър Чолов