Чети‎ > ‎

Ученически легион (чета) 1876

Създал се в Белград, но ядрото му съставлявали българи, ученици в гимназиите и педагогическото училище в гр. Кралове Храдец (Кениградец), Чехия (Австро-Унгария).
През юни 1876 г., водени от чеха Швагровский, австрийски морски офицер, младите българи пристигнали в Белград, Сърбия. Към тях се присъединили и ученици българи в Табор, Чехия, както и българи, които работели в Белград — от Панагюрище, Пирот и други места на поробена България. Събрали се над 50 доброволци. Тъй като ученическият легион пристигнал с известно закъснение на фронта, той не успял да вземе дейно участие в боевете с турците, както някои други български въоръжени формирования през сръбско-турската война от 1876 г. Но след създаването на Руско-българската бригада мнозина ученици се включили в нея, а други се върнали в своите училища в Чехия и другаде.

Участници в легиона:
Швагровский — чех, австрийски офицер. Предводител на легиона. После батальонен командир в руско-българската бригада;
Васил Атанасов — от Видин. След Освобождението учител, археолог, сътрудник на периодични издания;
Васил Манушев — от Самоков. Ученик в земеделското училище в Табор;
Генко Шойлеков — ученик в същото училище;
Георги Балкански — от Шумен; 6. Димитър Карастоянов — от Самоков. Работил в Белград. След Освобождението фотограф в София;
Захарий Новачков — от Ямбол, ученик;
Иван Карастоянов — от Самоков. Фотограф в Белград, а след Освобождението в София;
Иван П. Иванов — ученик. След  Освобождението бил секретар на Министерски съвет;
Иванчо Стефанов от Самоков, роден в 1828 г. Търговец и шивач в Белград;
Иван Проданов — от Сливен, ученик;
Константин Вачков (Попвачов) — от Ловеч;
.. Минчев — ученик;
Симеон Христов — от Пирот, ученик. След Освобождението — учител в София;
Стефан Границки — от Кюстендил (или с. Граница, Кюстендилско);
Стоян Данев — от Шумен. Ученик. След Освобождението известен български държавник, министър и пр.;
Тодор Мицов — от  Враца;
... Тумпаров — от Самоков. Търговец в Белград;
Христо Лекарски — от Кюстендил, ученик;
... Чичанов — от Самоков, търговец.

Лит.: Атанасов, В. Спомени от Сръбско-турската война. — Ил. светлина, 35,1927, № 2, с. 23. 1

източник: Българските въоръжени чети и отряди през XIX век, автор: Петър Чолов