Чети‎ > ‎

Участници в Руско-българската бригада с неозначени батальони

1. Андон Димитров Апостолов — после в Българското опълчение;
2. Анто Геров — от София;
3. Антон Костадинов;
4. Александър Ив. Дякович — от Болград. След Освобождението съдия и председател на Апелативния съд;
5. Андон Митев;
6. Андон Бошнаков — от Шумен, 30-годишен, търговец;
7. Аврам Николов — от Калофер,
23-годишен, казанджия;
8. Адам Янкович — от Босна. После бил и в Българското опълчение, III дружина;
9. Алекси Димитров — от Карлиево, Пирдопско. Бил и в Българското опълчение, IV дружина;
10. Анастас И. Пишнитков — от Сопот;
11. Анастас Янков — от с. Загоричене, Костурско (1858—1906). След Освобождението офицер в българската армия. Убит като предводител на българска чета в Македония;
12. Ангел Цанев — от Трявна;
13. Андрей Игнатов;
14. Андрей Матев — от Свищов;
15. Андрей Христов;
16. Андон Симов — от Охрид, 25-годишен, кюркчия;
17. Антон Митов;
18. Антон Янков (Янков) — от Кюстендил, 24-годишен, търговец;
19. Ангел Димитров Цеков Печеняков — от Враца. Бил и в четата на Панайот Хитов;
20. Арчил Георгиев — от Пазарджик, 20-годишен, кундурджия;
21. Атанас Данчев;
22. Атанас Гатев — от Пловдив, 23-годишен, търговец;
23. Анчо Радилов;
24. Хаджи Атанас Хаджииванов — от Свищов;
25. Атанас Божинов — от Лом;
26. Андрей Тодоров — от с. Мартиново, Чипровско;
27. Атанас Дончев — от Бяла черква, Павликенско;
28. Атанас Иванов — от Шумен,29-годишен;
29. Атанас Минчев — от Тулча. Участвал и в Българското опълчение, V дружина;
30. Атанас Петров — от Русе, роден в 1855 г., участвал и в Българското опълчение, VI дружина;
31. Банко Кънев — от Елена. Убит в района на Кревет;
32. Богдан Костадинов — от Казанлък, 30-годишен, търговец;
33. Бочко (Божо, Бойчо) Стойков — от Пловдив, роден в 1842 г. Взел участие и в Българското опълчение, IV дружина;
34. Васил Георгиев — от Калофер, 28-годишен, терзия;
35. Васил Драганов — от Котел. Участвал и в Българското опълчение, IV дружина;
36. Васил Иванов;
37. Васил Илков;
38. Васил Тодоров — от Калофер;
39. Васил Хаджи П. Стефанов;
40. Васил Паунов — от София, 24годишен. Бил в Българското опълчение, IV дружина;
41. Васо Негуш — от гр. Негуваша, Черна гора, 27-годишен. Участвал и в Българското опълчение, IV дружина;
42. Васил Петков — от с. Микре, Ловешко, 19-годишен. После взел участие в Българското опълчение, IV дружина;
43. Васил Стефанов — от Тетевен, 28-годишен. Участвал и в Българското опълчение, I дружина;
44. Велчо Атанасов — от Златица;
45. Витан Иванов — от Калофер;
46. Вълкан Иванов — от Калофер;
47. Ганчо Тодоров — от Копривщица, 21-годишен. После бил и в Българското опълчение, III дружина;
48. Георги Стоянов — от Белоградчик, 25-годишен. Участвал и в Българското опълчение, IV дружина;
49. Георги Рашков — от гр. Измаил, Бесарабия. После бил и в Българското опълчение, IV дружина;
50. Георги Тодоров Сливнелията — от Сливен. Включил се и в Българското опълчение, VI дружина;
51. Григор Игнатов — от Берковица, 19-годишен. После участвал и в Българското опълчение, IV дружина;
52. Григор Христов — от с. Връбник, Костурско, 18-годишен. Участвал и в Българското опълчение, I дружина;
53. Ганчо Ламбов — от с. Карабунар, Пазарджишко;
54. Георги Енев;
55. Георги Калчев;
56. Георги Киров;
57. Георги Костадинов — от Пазарджик;
58. Георги Лазаров — от Калофер, 19-годишен. Бил и в Българското опълчение, VI дружина;
59. Георги Карапанчов — от Чернеце, Румъния;
60. Георги Михалев (Михайлов) — от Търново;
61. Георги Михайлов — от с. Сборище, Сливенско, 28-годишен, тютюнджия;
62. Георги Михайлов — от Благоевград;
63. Георги Петков — от Трявна;
64. Георги Станчов — от Търново;
65. Господин Иванов — от Тулча. След Освобождението окръжен управи-тел във Видин;
66. Дако Костадинов;
67. Данчо (Дончо) Димитров — от с. Бяла черква, Павликенско;
68. Димитър Господинов — от Русе, 20-годишен. Участвал и в Българското опълчение, IV дружина;
69. Димитър Георгиев Савоков — 29-годишен, търговец. Взел участие и в Българското опълчение, IV дружина;
70. Димитър Иванов — от Лом;
71. Димитър Иванов — от Севлиево;
72. Димитър Койнов (Койюв);
73. Димитър К. Цанков (Цонков?);
74. Димитър Недков — от Златица;
75. Димитър Петров — от с. Свежен, Пловдивско;
76. Димитър Петров — от Сопот;
77. Димитър Червенков — от Кюстендил;
78. Добри Даскаландонов — от Сливен;
79. Димитър Анастасов — от София, 24-годишен, търговец;
80. Димитър Гочев Калайджиев — участвал и в Българското опълчение, I дружина;
81. Димитър Дончов — от Казанлък;
82. Димитър Иванов — от с. Беброво, Еленско, 29-годишен, шивач. После участвал и в Българското опълчение, IV дружина;
83. Димитър Йозин (Йозек) от Срем, Австро-Унгария, 49-годишен, търговец;
84. Димитър Русеско — от Брашов, Румъния;
85. Димитър Мирчов — от Казанлък, 25-годишен, работник;
86. Димитър ЗСаджигенчев — от Стара Загора, 23-годишен, учител;
87. Димитър Николов — or Калофер, 19-годишен, работник. Участвал и в Българското опълчение, I дружина;
88. Димитър Станев — от Букурещ, 27-годишен, търговец;
89. Димитър Станиславов — от Калофер, 27-годишен. Взел участие и в Българското опълчение, V дружина;
90. Димитър Стоянов — от с. Врански бани, Врачанско, 38-годишен. Включил се и в Българското опълчение, III дружина;
91. Димитър Стоянов — от Букурещ;
92. Димитър Христов — от Тулча, 21-годишен, Участвал и в Българското опълчение, IV дружина;
93. Добри Николов;
94. Добри Русев — от с. Градец, Котленско, 20-годишен;
95. Дончо Колев Ганев Пашата — от Дряново. След Освобождението жител на с. Виноград, Горнооряховско;
96. Доротей Българов — от с. Каличак, Бесарабия, 20-годишен, земеделец;
97. Димитър Хаджикалчов — от Търново, 29-годишен, мутафчия;
98. Драган Стоянов — от Шумен, 20-годишен, търговец. Участвал и в Българското опълчение;
99. Драган Тодоров — от Малко Търново, 22-годишен, бъчвар;
100. Дянко Тотев — от с. Шипка, Казанлъшко, 18-годишен, кюркчия;
101. Евто Данов (Даков? Доков?) — от Кратово, 25-годишен. Участвал и в Българското опълчение, IV дружина;
102. Евтим Пеев — от с. Етъра, Габровско, 27-годишен;
103. Захарий П. Николов — от Карлово;
104. Зисо Такев — от Битоля, след Освобождението — в Лом, 20-годишен. Участвал и в Българското опълчение, IV дружина;
105. Иван Бечков (Бочков) — от с. Шипка, Казан-лъшко, 23-годишен, абаджия;
106. Иван Георгев — от Калофер, 19-годишен, кундурджия;
107. Йван Георгев — от Александрия, Румъния, 23-годишен. Участвал и в Българското опълчение, IV дружина;
108. Иван Димитров;
109. Иван Дончев (Данчев) — от с. Мирково, Пирдопско, 19-годишен, кожухар. Участвал и в Българското опълчение, V дружина;
110. Иван Драгинов (Драганов?) — от Русе, 22-годишен, мутафчия;
111. Иван Георгиев от с. Свежен, Пловдивско;
112. Иван Андреев — от Сопот;
113. Иван Еленков — от Враца;
114. Иван Илков;
115. Иван (Йохан) Каут — от с. Горица, Чехия, 24-годишен. Убит като участник в Българското опълчение, VI дружина, през Освободителната война;
116. Иван Матев — от Казанлък, 28-годишен, казанджия;
117. Иван Минчов — от Търново;
118. Иван Милков (Миков) — от Карлово, 26-годишен, бърдар;
119. Иван Марков — от Битоля, 27-годишен. Взел участие и в Българското опълчение, I дружина;
120. Иван Неделчев;
121. Иван Николов — от с. Калище, Радомирско. Бил и в Българското опълчение, IV дружина;
122. Иван Славков — от с. Макоцево, Софийско;
123. Иван Тасов — от Тулча, 29-годишен. Участвал и в Българското опълчение, II дружина;
124. Иван Филипов — от с. Горно Оризово, Берковско, 18-годишен. Участвал и в Българското опълчение, IV дружина;
125. Иван Христов — от Враца, 18-годишен. После се включил и в Българското опълчение, IV дружина;
126. Иван Петров;
127. Илия Друмов — от Стара Загора;
128. Илия Генчев — от с. Мирково, Пирдопско, 23годишен;
129. Илия Вуйкович — от Призрен, 29-годишен, дюлгерин;
130. Илия Кралев — от Тетово, 27-годишен, шекерджия;
131. Йон Бистричану — от Крайова, Румъния. Убит срещу Делиград;
132. Йордан Неделков — от Враца; 133. Йордан Спиридонов — от Пазарджик;
134. Йорго Енев — от с. Самоводене, Търновско;
135. Йото Дилов — от Ловеч. Участвал и в Българското опълче-
ние;
136. Йохан Пучачник — от Вюртенберг, окръг Щутгарт, Германия, 23-годишен. Участвал и в Българското опълчение, IV дружина;
137. Иохан Хампал — от Бремен, Германия. Убит срещу Делиград;
138. Кандо Иванов — от Видин;
139. Кирил Георгиев;
140. Койчо Панков — от Панагюрище;
141. Коста Клинов;
142. Коста Минчев;
143. Коста Христов — от Казанлък;
144. Костадин Василев;
145. Костадин Дойчинов;
146. Костадин Дечимов (Дечимков) — от Самоков;
147. Коста Николов — от с. Караманово, Свищовско;
148. Коста Хаджитодоров — от Търново, 18-годишен, земеделец;
149. Константин Проданов — от Тулча, 27-годишен;
150. Костадин Иванов — от Панагюрище;
151. Костадин Радев — от Пазарджик;
152. Костадин Тодоров — от Сливен;
153. Константин Стоянов — от Свищов. Участвал и в четата на Хр. Македонски и в Българското опълчение, IV дружина, като унтерофицер;
154. Костадин (Константин, Констадин) Найденов — от Копривщица;
155. Кочо Георгиев (Георгов) — от Калофер;
156. Кръстан Наумов — от Струга, 25-годишен, дюлгерин;
157. Кръстю Ценчев — от Котел, 22-годишен. Участвал и в Българското опълчение, IV дружина; 158. Кълю П. Атанасов — от Тетевен. Преди това бил в че-тата на Хр. Македонски; 159. Лука Панайотов — от Панагюрище;
160. Лука Савов — от Черна гора (Югославия), 30-годишен, търговец;
161. Лазар Стоянов — от с. Боснек, Самоковско. Участвал в няколко чети през войната, а после и в Българското опълчение, IV дружина;
162. Лазар Калчев — от Габрово, 19-годишен. Участвал и в Българското опълчение, IV дружина;
163. Лазар Христов — от Тулча, 21-годишен. Бил се и в Българското опълчение, IV дружина;
164. Ламби Вилаков — от Свищов;
165. Лука Бончев Рамчов — от Етрополе, 23-годишен, после бил в Българското опълчение, I дружина;
166. Лука Николов — от Панагюрище. Участвал и в Българското опълчение, IV дружина;
167. Лука Попович — от Панагюрище;
168. Мавруди (Мавродин) Стефанов —    от Търново, 38-годишен, механджия;
169. Макавей Илиев;
170. Марин Йончев Митов — от с. Бреница, Белослатинско. Бил и в четата на Ф. Тотьо;
171. Марин Пенчев — от с. Буново, Пирдопско (1840—1878). Участвал и в Българското опълчение, VI дружина;
172. М... Хр. Даскалов — от Етрополе;
173. М. .. Хаджистоянов;
174. Матей Петков;
175. Марко Ив. Илиев — от с. Сапарева баня, Дупнишко. После се включил в Българското опълчение, VI дружина;
176. Минчо Христов — от Габрово, 25-годишен. После участвал и в Българското опълчение, IV дружина;
177. Митю Иванов — от с. Врачеш, Ботевградско;
178. Митю Иванов — от Търновско;
179. Михаил Бончев Рамчов — от Етрополе;
180. Михаил Йорданов Павлов — от Враца. Бил и в четата на Ф. Тотьо;
181. Митко Спасов;
182. Михаил Николаев — от Пожаревацки окръг, Сърбия. Взел участие и в Българското опълчение, IV дружина;
183. Михаил Христов (1858—1898) — от с. Локорско, Софийско. Включил се и в Българското опълчение, III дружина;
184. Младен Живков — от Пирот, 22-годишен. Участвал и в Българското опълчение, IV дружина;
185. Мойсей Марков — от Кичево, Македония, 31-годишен. Включил се в и в Българското опълчение, III дружина;
186. Никола Атанасов — от Копривщица;
187. Никола Генков — от Калофер;
188. Недко Николов — от Сопот;
189. Нено (Нано) Коцов — от Враца;
190. Недко Лучов — от Копривщица;
191. Ненко Хранов Маринов — от с. Ракиловци, Радомирско. Предвождал доброволческа чета по време на Сръбскобългарската война. Избиран за народен представител след Освобождението;
192. Нестор Митев — от с. Дичин, Търновско, 24-годишен. Участвал и в Българското опълчение, III дружина;
193. Нешо Филипов — от Копривщица, 22годишен. После бил и в Българското опълчение, IV дружина;
194. Никола (Николай) Апостолов — от Свищов;
195. Никола Бочев Чернокожев — от Ловеч (1849—1879). Инженер-химик, учител и инспектор. Избиран за нороден представител след Освобождението;
196. Никола Гатев — от Пловдив, 25-годишен, обущар;
197. Никола Данов — от с. Койнаре, Белослатинско, хлебар;
198. Никола Димов (Динов?) — от с. Свежен, Пловдивско;
199. Никола Иванов — от Ниш, 27-годишен, участвал и в Българското опълчение, IV дружина,
200. Никола Павлов;
201. Никола Пестов — от Пловдивско;
202. Никола Петров — от Тулча, 18-годишен, папукчия;
203. Никола Пешов — от Кюстендил;
204. Никола Петков — от с. Николаево, Плевенско;
205. Николай Попов — от Русе;
206. Никола С. Длиновски — от Котел, 22-годишен. Участвал и в Българското опълчение, IV дружина;
207. Никола П. Цветков — от Етрополе;
208. Никола Станков — от Крайова;
209. Никола Станков — от Карлово;
210. Никола Стоянов (Стойнов?) — от Златица, 22-годишен. После бил в Българското опълчение, I дружина;
211. Никола Стоянов — от с. Дъбене, Карловско, участвал и в Българското опълчение, I дружина;
212. Никола Танасов (Атанасов) — от Русе (или Силистра), 34-годишен. Участвал и в Българското опълчение, III дружина;
213. Никола Танев (Попов) — от Охрид, 25-годишен, дюлгерин;
214. Никола Христов — от Калофер, 28-годишен, терзия;
215. Никола Хр. Ингилизов — от Габрово (1852—1921);
216. Пантели Ставров — от Велес;
217. Петър Николов — от Калофер;
218. Павел Нинкович — от Австрия, роден в 1860 г. Тръбач на батальон. Участвал и в Българското опълчение, IV дружина;
219. Павел Петров — от Етрополе;
220. Павел Йудов — от Пловдив;
221. Панайот Георгев — от София, 21-годишен, дограмаджия;
222. Панайот Христов;
223. Панайот Симеонов — от Русе, 25-годишен, кръчмар;
224. Панайот Д. Панов — от Сливен, 21-годишен. Взел участие и в Българското опълчение, IV дружина;
225. Пани Стоилов Караколов — от с. Годлево, Разложко;
226. Паско Василев — от Призрен, 30-годишен;
227. Пенчо (Пеньо) Добрев — от с. Медвен, Котленско, 20-годишен, терзия;
228. Пенчо Генчев;
229. Пенчо Минчев Иванов — от с. Калояново, Пловдивско (1853—1915);
230. Пенчо Мянков Пенчев Молдованов (Петър Янков) — от Дряново (1849—1928). След Освобождението жител на с. Тетово, Русенско. Участвал и в Българското опълчение, III и IX дружини, като унтерофицер;
231. Пенчо Недков;
232. Пенчо Нисторов;
233. Петко Медникаров — от Търново;
234. Петко Тодоров;
235. Петко Христов Рибаря — от с. Локорско, Софийско;
236. Панчо Стаменов — от с. Мирково, Пирдопско, 34-годишен. Участвал и в Българското опълчение, IV дружина;
237. Петър Дончов — от с. Букак, Омуртагско. Участвал и в Българското опълчение, IV дружина;
238. Петър Атанасов — от с. Долна Баня, Ихти-манско. Взел участие и в Българското опълчение, IV дружина;
239. Петър Димов — от Русе. Включил се и в Българското опълчение, IV дружина;
240. Петър Иванов — от Враца;
241. Петър Милошев — от Боснек, Самоковско. Участвал и в Българското опълчение, VII дружина;
242. Петър Михайлов — от Чирпан. Бил и в четата на П. Хитов и в Българското опълчение, I дружина;
243. Петър Петров — от Шумен, роден в 1848 г. Убит като участник в Българското опълчение, I дружина, през 1877 г.;
244. Петър Николов — от Калофер;
245. Пею Харизанов;
246. Пею Христов — от Етрополе. Участвал и в Българ-ското опълчение, III дружина;
247. Петър Стефанов — от Враца;
248. Петър Костадинов — от Казанлък, 22-годишен, калдъръмджия;
249. Петран Цонков от Котел, 23-годишен, терзия;
250. Петър Юрданов — от Русе;
251. Петър Стефанов — от с. Свежен, Пловдивско, 18-годишен, терзия;
252. Радуил Панайотов;
253. Ради Джуров — от с. Кримовец, Грибалски окръг, Черна гора (Югославия). Участвал и в Българското опълчение;
254. Райчо Тодоров — от Г. Оряховица. Участвал и в Българското опълчение, IV дружина.
255. Рашко Стоянов — от Копривщица, 20-годишен, кундурджия;
256. Руси Агеров — от Калофер;
257. Руси Стоянов — от Котел, 18-годишен. Включил се и в Българското опълчение, IV дружина;
258. Сава Атанасов Муткуров — от Търново (1852—1891) — после офицер в българската армия;
259. Сава Иванчов — от Търговище;
260. Сава Илиев — от Шумен, 29-годишен, дикиджия;
261. Сава Михайлов — от Сливен, 24-годишен, касапин;
262. Сава Н. Колев;
263. Сава Панайотов — от Видин;
264. Сава Панов — от Севлиево;
265. Сава Стоянов — от Стара Загора, 33-годишен, търговец;
266. Симо Лазаров;
267. Хаджи Симеон Велков — от Пирдоп, 25-годишен. Участвал и в Българското опълчение, V дружина;
268. Рива Франческо — от Бергамо, Италия. Роден в 1840 г. Участвал и в Българското опълчение, I дружина;
269. Спиридон Стоянов — от Търново;
270. Сребрьо П. Стойновски — от с. Медово, Чирпанско, роден в 1845 г. Учител. Участвал и в Българското опълчение, VI дружина;
271. Стефан Хаджигеоргиев;
272. Стефан Иванов;
273. Хаджи Стефан Хаджииванов — от Варна, 28-годишен, сарафин;
274. Ст. Керчев — от Преслав;
275. Станой Стефанов — от с. Мушетища, Призренско. После участвал и в Българското опълчение, V дружина;
276. Станчо Енев — от Шумен. Включил се и в Българското опълчение, III дружина;
277. Стефан Титков — от Търговище;
278. Стойко Генков Косовски — от Калофер. Записал се и в Българското опълчение, VI дружина;
279. Ст. Христов — от Струга;
280. Стефан Видов — от Карлово, 22годишен, куюмджия;
281. Стефан Мирчиц — от Австрия, роден в 1857 г. Участвал и в Българското опълчение, V дружина;
282. Стефан Попов — от с. Батулци, Тетевенско, 20-годишен. Включил се и в Българското опълчение, IV дружина;
283. Стефан Петров — от Търново. Участвал и в Българското опълчение, IV дружина;
284. Стоян Христов — от с. Княжево, Софийско;
285. Стоян Петров — от с. Княжево, Софийско;
286. Стоян Ив. Калайджиев — от с. Свежен, Пловдивско;
287. Стоян Марков — от Копривщица, 24-годишен. Участвал и в Българското опълчение, VI дружина;
288. Стоян Георгиев — от Самоков, 22-годишен, абаджия;
289. Стефан Трифонов — от Търговище. Убит като опълченец във II дружина в Освободителната война от 1877 г.;
290. Стефан Христов — от Калофер, 20-годишен. Участвал в Българското опълчение, III дружина;
291. Тодор Георгиев — от Дряново, 25-годишен, дюлгерин;
292. Тодор Димитров Цачев Бояджиев — от Плевен. След Освобождението жител на Дупница. Починал в 1887 г. Участвал и в Българското опълчение;
293. Т... Димитров — от Казанлък;
294. Тодор Ганев — от с. Махалата (дн. Пелово), Плевенско;
295. Тодор Недялков (Неделчев) — от с. Бяла черква, Павликенеско;
296. Тодор Христов — от Ловеч, роден в 1857 г. Взел участие в Българското опълчение, VI дружина;
297. Тома Симеонов; 298. Танас (Атанас) Дончев;
299. Тодор Иванов — от Враца, 22-годишен. Записал се и в Българското опълчение, VI дружина;
300. Тодор Икономов — от Сопот, 22-годишен, търговец;
301. Тодор Кръстев;
302. Тодор Кътев (Катов);
303. Тодор Македонски — от с. Якоруда, Разложко. Участвал и в Българското опълчение, IV дружина;
304. Тодор Николов — от Златица, 30-годишен, овчар;
305. Тодор Руфатов — от Русе;
306. Тодор Хаджипанайотов — от Болград, 21-годишен, терзия;
307. Трифон Каменов Лалов — от с. Три кладенци, Врачанско;
308. Филип Андреев;
309. Филип Николов — от София. Бил и в четата на Ф. Тотьо;
310. Христо Вълчев;
311. Христо Гергинов — от Кюстендил;
312. Христо Донев — от Г. Оряховица, 30-годишен, търговец;
313. Христо Драгев;
314. Хенрих Шейнвелдер — от Силезия, Германия. Роден в 1858 г., участвал и в Българското опълчение, IV    дружина;
315. Христо Иванов — от Ловеч, роден в 1845 г. Включил се и в Българското опълчение, VI дружина;
316. Хараламби Великов — от Свищов;
317. Христо Илчев;
318. Христо Кузманов — от София;
319. Христо Николов — от Копривщица;
320. Христо Мирчов — от Казанлък;
321. Христо Петров — от Търново;
322. Христо Стоянов — от София;
323. Христо Тодоров — от София, 25-годишен, сеизин;
324. Христо С. Врачански — от Враца, 21-годишен, ученик;
325. Христо Славов — от Тетевен;
326. Христо Томов — от Битоля;
327. Христо Филипов — от София. После се записал в Българското опълчение;
328. Христо Цветков — от Етрополе, роден в 1856 г. Участвал и в Българското опълчение, VI дружина;
329. Цветан Христов;
330. Цаню Върков — от с. Батулци, Тетевенско. Бил и в Българското опълчение, IV дружина;
331. Цеко (Ценко) Тодоров — от Оряховско, роден 1843 г. Убит в 1877 г. при Ст. Загора като участник в Българското опълчение, V дружина;
332. Цено (Цоньо) Ненов — от Лом, 22-годишен, фурнаджия;
333. Цено Стоянов — от Свищов;
334. Цони Цанков — от Г. Оряховица, 29-годишен, градинар;
335. Юрдан Иванов — от Свищов;
336. Юрдан Матев;
337. Янаки Иванов — от с. Ракево, Врачанско. Участвал и в Българското опълчение, IV дружина;
338. Яков Георгиев — от Белоградчик. Включил се и в Българското опълчение, II дружина;
339. Яни Каракашов — от Разлог;
340. Янко Макавеев — от с. Коиловци, Никополско, роден в 1838 г. Участвал и в Българското опълчение, IV дружина.

Лит.: Абаджиев, В. Г. Цит. съч.; Бананов, П. Цит. съч.;
Руменин, Р. Българското опълчение 1877—1878. Личен състав. С., 1978;
ЦДА НРБ, ф. 686, а.е. 95; НБКМ—БИА: прегледани са десетки пенсионни дела на участници в Сръбско-турската война.

източник: Българските въоръжени чети и отряди през XIX век, автор: Петър Чолов