Чети‎ > ‎

СМЕСЕНА БЪЛГАРСКА КОННО-ПЕХОТНА ЧЕТА

Сформирана в Букурещ в края на 1806 г. в помощ на руската армия. Навлязла във Влахия във връзка с обявяването на новата Руско-турска война. В четата участвали българи-конници, като самостоятелен конен отряд с присъединени към него други 200 българи-пехотинци.
Четата действала успоредно с руските войски по направлението Букурещ — Гюргево — Тутракан и взела участие в кръвопролитното сражение с турската армия при Гюргево. Не е известно името на войводата на четата и точният й състав.

Лит.: Дойнов, Ст. Цит. съч., с. 120; Конобеев, В. Д. Цит. съч., с. 223.

източник: Българските въоръжени чети, Петър Чолов