Чети‎ > ‎

КОННА ЧЕТА НА РОТМИСТЪР НИКИЧ

Организирана от българина, офицер на руска служба, ротмистър Никич (Ников). Наричана и „конен полк“. В нея се включили българи и сърби, участ¬ници в доброволческите формирования във Влашко през 1801 г.
Букурещ, четата заминала за Сърбия, за да продължи (вече на страната на сърбите) въоръжената борба. Тук тя също се отличила в боевете с турците.

Лит.: Дойнов, С. Българското националноосвободително движение. 1800—1812. С., 1979, с. 105.

източник: Българските въоръжени чети, Петър Чолов