Чети‎ > ‎

Добруджанската чета на поп Харитон

Съставена била през 1875 г., когато поп Харитон бил свещеник в едно добруджанско село.
В нея влизали 20 доброволци. Най-напред действала в района на Бабадаг—Кюстенджа—Мангалия в Северна Добруджа, а после се спуснала и на юг, към Каварна и Балчик. Проявите на четата през лятото на 1875 г. станали известни и на чуждите дипломатически представители в Турция. За същата чета докладва на 12 август с.г. на своето правителство и руският консул във Варна.
Водена от поп Харитон Халачев, родом от Габрово, войвода и на голяма чета през 1876 г., четата се задържала в Добруджа до октомври с.г., след което преминала в Румъния и била разпусната.

Лит.: Марков, Й. Каварненското въстание. С., 1968, с. 6;
Тонев, В. Добруджа през  Възраждането. С., 1973, с. 233.

източник: Българските въоръжени чети и отряди през XIX век, автор: Петър Чолов