Чети‎ > ‎

ДОБРОВОЛЧЕСКА КОННА КОМАНДА НА ГЕОРГИ ГУЗЕН

Събрана в края на 1807 г. по инициатива на полковник Пиналов, българин на влашка служба. Командването й било възложено на българина Георги Гузен Бюлюкбаши. Наброявала 486 конници — българи и сърби. По-късно командата се прехвърлила в Сърбия, в областта Поречие, в Тимошко и Нишко и останала сред сръбските въстанически отряди. Но през октомври 1811 г. Георги Гузен бил вече предводител на българска доброволческа „част“ от и туши, с която действал в боя с турците за Силистра.

Лит.: Донов. Ст. Българското националноосвободително движение..., с. 102,126; Казаков, Н. И. Цит. съч.; Конобеев, В. Д. Цит. съч., с. 225; Христов, Д. Цит. съч.

източник: Българските въоръжени чети, Петър Чолов