Чети‎ > ‎

Четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа

Една от най-прославените в българската история чети. След хайдутство и след участието си и предвождането на по няколко народни и революционни чети Хаджи Димитър и Стефан Караджа придобили немалък боен и четнически опит. Тяхната чета всъщност била обединение на две отделни чети формирани от всеки един от двамата войводи, но в едно органично единство с колективно, но целенасочено ръководство. Обединението и обучението на четата се извършило в гората край Бъзау, Румъния.
Четата на Хаджи Димитър и Ст. Караджа преминала Дунав и навлязла в България. Тръгнала от с. Петрушан, от чифлика на Михаил Колони, на 20 км югозападно от Гюргево. Прехвърлянето на реката станало с каици, между с. Вардим, Свищовско, и устието на р. Янтра, в м. Янково гърло на 6 юли. Веднага тръгнала към с. Хаджидимитрово (Саръ Яр, Свищовско). Четата минала през самото село, после източно от с. Алеково и с. Александрово. След като видяла насреща си турска потеря - конници, башибозук и черкези, тя заела позиция на височината „Караисенските лозя“ и водила няколкочасово сражение. Тук паднали и първите убити четници.
През нощта срещу 7 юли 1868 г. четата заобиколила с. Караисен и с. Батак и се спряла в м. Карапановата кория в землището на с. Горна Липница. На това място четата била нападната от още по-многобройна турска потеря от 300-400 души. Започнало второ сражение. Паднали нови убити и ранени доброволци.През нощта срещу 8 юли завила на запад през нивите на селата Недан и Бяла Черква и стигнала до р. Росица. Последвало ново сражение в м. Урушките ливади - вече с редовна турска войска.
В землището на с. Вишовград, Павликенско, станала третата голяма битка между четата и турските сили. Вечерта на 8 юли Хаджи Димитър успял да изведе четата от обкръжението, но от нея останали само 68 души. На 9 юли тя достигнала и Канлъ дере и пак трябвало да води сражение срещу силния противник. Успял да продължи пътя си и покрай с. Добромирка, Севлиевско, на 10 юли се укрил около с. Кална кория. Отново през нощта срещу 11 юли минала покрай селата Идилево, Ловни дол, Здравковец, Армените и Саламаните, Враниловци и Стоевци; на 12 юли осъмнала над с. Дебели дял, Севлиевско. Оттук вече поела към Габровския, Троянския и Сливенския балкан.
На 16 срещу 17 юли около вр. Св. Никола се загубили 17 четници; с Хаджи Димитър останали 30. С тях войводата стигнал вр. Бузлуджа на 18 юли. Там станал още един решителен бой. Пресрещнала ги редовна турска войска от 150-200 войници и от башибозуци - общо над 500 души. Битката на Бузлуджа траяла 3-4 часа. Тук бил убит и Хаджи Димитър; почти всички четници, които вървели с войводата, също били избити. Изгубилата се на 16 юли група четници, водени от знаменосеца на четата Димитър Николов Заралията, успяла да стигне до Сливенския балкан - до Чумерна и Агликина поляна. Последната група участници в четата (9 човека) били открити от потеря, обкръжени и след съпротива заловени в махала Козин дол (Кечи дере) към с. Стара река, Еленско.
От всичките 130 четници се спасили само трима-четирима, 101 загинали, повече от 20 човека били осъдени на затвор и заточение. От войводите й Хаджи Димитър бил убит, а Стефан Караджа - заловен ранен, осъден в Русе. Четата на двамата войводи била напълно разгромена, но това станало след няколко сражения, след непрекъснато преследване и участие на турска редовна войска и стотици башибозуци и черкезка конница. Смелостта, безстрашието, умението на българските доброволци да се бият направили през 1868 г. голямо впечатление не само на българите и в Турската империя, но и в Европа.

С малки изключения са известни почти всички участници в четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа.
1. Хаджи Димитър Хаджиниколов Асенов (1840-1868) - от Сливен. Отначало хайдутин, после войвода на революционни чети през 1864, 1865, 1866, 1867, 1868 г. Пръв войвода на четата. Убит на Бузлуджа;
2. Стефан Тодоров Димов Караджа (1840-1868) - роден в с. Ичме, Елховско, обесен в Русе. Участвал и в Първата, и във Втората българска легия, както и в няколко чети в периода 1864-1868 г.;
3. Иванчо (Банката) Христов (Попхристов) Райчев (1843-1868) - от Габрово. Офицер на руска служба. Военен ръководител на четата. Самоубил се в Канлъ дере;
4. Димитър Николов (Колев) Стойнов Заралията (1833-1868) - роден в с. Знаменосец, Старозагорско, убит около махала Козин дол, община Стара река, Еленско. Знаменосец на четата. Участвал и в Първата българска легия, и в четата на Хаджи Димитър от 1864 г.;
5. Александър Василев Александров Читаклиев (1843-1868) - роден в Плоещ. Учител. Убит в първия бой на четата при Ка-раесенските лозя;
6. Ангел Тихов Обретенов (1837-1894) - от Русе. Участник и във Втората българска легия. Заловен, осъден, заточен в Сен Жан д’Акр, Мала Азия;
7. Андрей Марков (1842-1868) - от Шумен. Загинал на Бузлуджа;
8.    Антон Пейов - от Дряново. Роден ок. 1838 г. Убит;
9. Антон Стоянов роден в с. Куманово, Варненско.
10. Арсений (Арсо) Мартинов - от Велес (или Велешко). Участник и във Втората легия. Убит в първия бой при Карае-сенските лозя;
11. Божил Димитров - от Куманово. Заловен, осъден, заточен в Сен Жан д’Акр. Починал на заточение;
12. Божил (Божин)... - от Лом;
13. Васил Пенчов Орханлията - от с. Правец, Ботевградско. Заловен в мах. Козин Дол, Еленско, обесен в Русе;
14. Васил Рахнев (1841-1880) - от с. Градец, Котленско. Участник ив четата на Хаджи Димитър от 1865 г.;
15. Велико Николов (1847-1868) - от Котел. Убит в Балкана, след боя наБузлуджа;
16. Велко Кръстев - роден в с. Махалата (Пелово), Плевенско. Убит;
17. Ганчо Стоянов - от гр.Сопот;
18. Хаджи Георги Хаджииванов - 27-годишен, жител на Тулча;
19. Георги Кочев - от с. Кучово село (Кучково), Скопско, 21-годишен;
20. Георги Н. Кавлаков - от Сливен; 21-годишен, абаджия. Обесен в родния си град;
21. Георги Пенчев - от Ст. Загора; 22-годишен;
22. Георги Кръстев - от с. Куманово, Варненско;
23.Георги Стоянов - от Пазарджик; 23-годишен;
24. Георги Христов Палеоглу - от Търново; 22-годишен, убит;
25.Георги А Чернев (1837-1868) - роден в Търново, знаменосец на подчетата на Ст. Караджа. Участник и в четата „Златна надежда“ - 1867 г., на П Хитов - 1867 г и във Втората българска легия от 1867-1868 г. Убит в сражението при Канлъ дере;
26. Господин Куманов - роден 1841 или 1845 г. Живял в Тулча;
27 Димитър... - от Габрово. Обесен в родния си град;
28. Хаджи Димитър Хаджиатанасов - от Тулча; 27-годишен;
29. Димитър Илиев - 25-годишен, от Търново;
30. Димитър Момчилов - от Русе; 20-годишен. Обесен в Русе;
31 Димитър Иванов (Николов) Мънзов (1842-1868) -от Лясковец, живял в Браила. Участвал и във Втората легия. Обесен в Търново;
32. Димитър П. Николов - 22-годишен, от Калофер, убит;
33. Димитър Стефанов - от Калофер; 21 годишен, убит;
34. Димитър Стойчев Агликин - от Стара Загора;
35.Димитър Стоянов - от с. Церова кория, Търновско; 30-годишен;
36. Димитър Ценов - от Видин; 18-годишен;
37. Добри Тръбача - от Чирпан (или от Дивдядово, Шуменско, или от Кучево село, Скопско). Участник и във Втората легия;
38. Дочо Колев - от Ст. Загора; 30-годишен;
39. Еремия Петров Българов (1842 1868) - от Лом. Учител. Участвал и в Зайчарската чета от 1867, и във Втората легия. Убит.
40. Златю Пенев Ошански (1846-1868) - роден в с. Ошаните, Дряновско. Загинал при Караесенските лозя;
41. Иван Дружанов - от Котел; 34-годишен, обесен в родния си град;
42. Иван Иванов Качето - от Търново; 26-годишен, обесен в родния си град;
43. Иван Иванов Пеев Узуна (Дългият), (1841-1869) - от Казанлък. Участник и в други чети. Починал като заточеник в Сен Жан д’Акр;
44. Иван Пеев Пелов (1843-1921) - роден в с. Правец, Ботевградско. След Освобождението живял в Русе;
45. Иван Тотев -от Казанлък; 29-годишен;
46. Илия Димов - от Габрово; 24- годишен;
47. Илия (Линко) Дойчев Тодоров - от Никопол или Никополско;
48. Йонко (Цонко, Цанко) Балкански - роден в с. Етъра, Габровско в 1840 г. Живял в Плоещ;
49. Калчо Георгиев - от с. Шипка, Казанлъшко. Роден 1843 г. Убит на Бузлуджа;
50. Киро Йлиев - от с. В. Левски, Карловско; 28-годишен;
51. Колю Мартинов - от Казанлък; 25-годишен;
52. Коста Ефтимов Наполеона (1834-1868) -от Габрово. Участник и
в Габровската чета от 1862 г., в Критското въстание 1866 г., във Втората легия. Загинал при Вишовград;
53.Кръстю Велев - от Пловдив; 26-годишен;
54. Кръстю Минков (Милев) - роден 1848 г. в с. Горно Сахране, Казанлъшко. Осъден на 15 години заточение в Сен Жан д’Акр;
55. Иван Сивов (Симеонов), (1847-1868) от Котел. Овчар. Обесен в родния си град;
56. Курти Петков - от Видин; 27-годишен;
57. Манол Наков - от с. Долни Тодорак, Кукушко;
58. Марин Вичев Чочев (Димчов) - от Преслав. Обесен в Русе;
59. Марин Начев - от Ст. Загора; 23-годишен;
60. Марин Николов Нейков (1840-1919) - роден в Свищов. Кожухар. Участник и във Втората
легия. Прекарал 10 години като заточеник в Сен Жан д’Акр;
61. Минчо Димитров - от Трявна; 20-годишен. Убит
край махала Козин Дол, Еленско;
62. Михаил Юрданов - от Елена, 23-годишен, убит;
63. Найден Василев - от
Копривщица, 22-годишен;
64. Начо Димитров - от гр. Димотика, Беломорска Тракия; 30-годишен;
65. Недялко
Григоров - от Копривщица, 22-годишен;
66. Нено Маринов (Хайдут Нено) - от с. Отец Паисиево, Карловско. Убит
в Балкана. Има сведения, че е бил и в отрядите на Гарибалди;
67. Нено Спиров -от гр. Воден, Македония, 19-годишен;
68. Никола Вълев (Валев) - от Ст. Загора (1840-1868). Служил и в Казак алая. Заловен, осъден,екзекутиран;
69. Никола Георгиев - от Търново, 22-годишен;
70. Никола Г. Красналията - оТ Русе, 20-годишен.
Убит в Канлъ дере;
71. Никола Дочев - от Тетевен, 28-го-дишен;
72. Никола Иванов - от Прилеп. Ученик. Загинал;
73. Никола Савов -от Смолянско, 28-годишен;
74. Никола Стоянов - от с. Камен, Търновско, 25 годишен;
75. Паню (Пеню) Хаджипенев Тошооглу (1821-1868) - роден в Ст. Загора. Убит край с. Горна Липница, Търновско;
76. Никола Ненов - от Плевен 20-годишен. Убит;
77. Пенчо Попов - от с. Килифарево, Търновско, 28 годишен;
78. Пенчо Станьов - от Търново, 28-годишен. Дребен търговец. Обесен в родния си град;
79. Пенчо Стоянов - от Панагюрище; 28-годишен;
80. Петко Димитров - от Ловеч, 30-годишен. Убит при махала Козин дол, Еленско;
81. Петко Луканов Петков (1848-1907) - роден в Ловеч, след Освобождението живял в Русе;
82. Петър Вълчев - роден в Русе, 24-годишен. Убит в Канлъ дере;
83. Петър Кънчев Куюмджиев - от Търново, златар. Роден в 1843 г.;
84. Петър Наков (Ненов) - от Разград, 28-годишен;
85. Петър Сивков - от Котел, 20-годишен;
86. Петър Тихов Обретенов (1840-1868) - от Русе. Участник и във Втората българска легия. Убит при Канлъ дере;
87. Петър (Димитър) Тодоров (1846-1868) - от Сливен. Участник и в четата на П. Хитов от 1867 г., и във
Втората легия. Обесен от турците;
88. Първо Трифонов - роден в с. Прогорелец, Ломско, 28-годишен;
89. Райчо Сивков - от Котел, 22-годишен;
90. Сава Кънчев Куюмджиев (1845-1881) - от Търново. Златар. Осъден, заточен в
Сен Жан д’Акр;
91. Сава Г. Силов (Сава Захралията) - от Ст. Загора. Обесен в родния си град;
92. Симеон Кръстев - роден в Етрополе, 20-годишен, дребен търговец;
93. Симеон Милков Бакалчето - от с. Беброво, Еленско, 22-годишен. Убит в Канлъ дере;
94. Симеон Радев - от с. Черна, Шуменско (или с. Черна, Мачинско, Добруджа), 21-годишен;
95. Сотир Пейов - от Велес, 25-годишен;
96. Спас Ненов - роден в Копривщица, 20-годишен;
97. Спиро (Спиридон) Георгиев Джеров (Геров), (1822-1868) - роден в Битоля. Участник и в Критското въстание от 1866 г., и във Втората легия 1867-1868 г. Убит на Бузлуджа;
98. Станчо Николов - от Казанлък, 24-годишен;
99. Станю Стоянов - роден в Лясковец, 21-годишен. Убит;
100. Стефан П. Билчев (Мешо Попа), (1840-1868) - от Русе. Убит в Караисенските лозя;
101. Стефан Господинов (Хитрия, Топтанджията), (1841-1868) - от Сливен. Участвал и в четата на П. Хитов от 1867 г. Убит;
102. Стефан Данков Орешков (1846-1868) - роден в с. Шипка, Казанлъшко. Участвал и в четата на П. Хитов от 1867 г., и във Втората легия. Обесен в Казанлък;
103. Стефан Иванов Калцун - от Габрово, 28-годишен;
104. Стефан Панев - от Казанлък; 28-го-дишен. Бил хайдутин, участвал и във Втората българска легия. Обесен в родния си град;
105. Стоян... - от с. Летница, Ловешко. Обесен в Търново;
106. Стоян Пенчев - от Габрово, 19-годишен. Убит при махала Козин дол, Еленско;
107. Танас (Атанас) Боздугански - от Русе, 32-годишен. Дребен търговец. Обесен в родния му град;
108. Танас (Атанас) Ганчев - от Търново, 20-годишен;
109. Танас (Атанас) Лилов - от гр. Сопот, 19-годишен. Познат и с името Ачо Пиперков. Убит 1878 г. от власи при завръщането си от Румъния в родината си;
110. Тодор Хаджиниколов Асенов (1843-1868) - роден в Сливен, брат на войводата Хаджи Димитър. Касиер на четата. Убит в с. Дебели дял, Севлиевско;
111. Тодор Пейков - от Троян, 19-годишен. Убит при махала Козин дол, Еленско;
112. Тодор Симеонов - роден в с. Галиче, Врачанско. Осъден, заточен в Сен Жан д’Акр;
113. Тодор Стойнов - от Пловдив, 32-годишен. Обесен в родния си град;
114. Тончо (Дончо) Стоянов Загоров (ок. 1840-1891) - роден в Ст. Загора, жител на Бабадаг, Северна Добруджа. Заловен, осъден, заточен в Сен Жан д’Акр;
115. Филип Димитров - 23-годишен. Родом от с. Куманово, Варненско;
116. Филип Петров - от Копривщица, 27-годишен;
117. Христо... - от с. Килифарево, Търновско. Осъден и обесен в Русе;
118. Христо Вълчанов - от Котел, 30-годишен. Обесен в родния си град;
119. Христо Кольов Ахчийски (Ахчиолу) - от Калофер, роден 1833 г. Обесен в Русе;
120. Христо Милев Янъка (1840-1868) - от Казанлък. Кираджия и дребен търговец. Обесен в родния си град;
121. Христо Митев - от Калофер, 25 годишен убит;
122. Христо Николов Македонски (1835-1916) - роден в с. Горни Торак, Кукушко. Бил хайдутин. Участвал и в Първа, и във Втора българска легия. Предводител на революционни
чети и на доброволческа чета през сръбско-турската война от 1876 г.;
123. Христо Николов Патрев (1848-1876) - роден в с. Шипка, Казанлъшко. Осъден, заточен, избягал от заточение. Войвода на Тревненската въстаническа чета от 1876 г. Убит около с. Аспарухово, Провадийско;
124. Христо Петков Дряновски - от с. Ганчовец, Дряновско. Участник и в Тулчанската чета от 1867 г., в четата на П. Хитов от 1867 г., и във Втората легия.  Убит;
125. Христо Станчев Пашата (1837-1868) - от Шумен. Убит в Севлиевско;
126. Димитър Сирака - от Самоков;
127. Илия... - роден в с. Горна Студена, Свищовско. Обесен в Свищов.

Недоказано е участието в четата и на:
128. Георги Ангелов Бабаджанов (1826-сл.1898) - от Свищов;
129. Петър Стоянов Цонев - Царя - роден в с. Шабеците, Търновско;
130. Мико Нанов - от с. Равнище, Ботевградско; 131.
Алексо Чучулков - от с. Лобош, Радомирско;
132. Коле (Никола) Софиялията.

Лит.: Бобчев, Ил. С. Хаджи Димитър, Стефан Караджа и техните другари. С., 1930;
Великов, Ст., Н. Ферманджиев. Още за участниците в четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа. - ИП, 1968, № 2, 82-91;
Гализов, Н. Четата на X. Димитър и Ст. Караджа през Севлиевска околия. - Борба (Севлиево), № 91,1938;
Жечев, Н. Материали за четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа. - ИДА, 1968, № 15,139-150;
Македонски, Хр. Н. Записки на... 1852-1877. С., 1983;
Mаркова, 3. Подготовка и боен път на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа. - ВИС, 1968, № 3, 84-93; Четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа. С., 1967;
Милев, Хр. Ив. Избиванието на X. Димитровата чета 1868 г. - Славянин (Русе) 7, № 14 10 септ. 1885,1-2; Как е била
преследвана четата на Хаджи Димитър. - Бълг. воин, 24 февр. 1930, 65-69;
Начов, Н. Калофер в миналото..., с. 338; Плевенският край през Възраждането. С., 1966, с. 75; Прослава на хайдутството. Търново,
1968, 48-53;
Стоянов, 3. Четите в България. Четата на ... С., 1967;
Тонев, В. Добруджа през Възраждането..., с. 227; Еленски сборник, с., 1968, с. 47;
Архивни документи: ЦДИА, ф. 2, on. 1, а.е. 77 - е; ф. 173, оп. 2, а.е. 3693, л. 46; а.е. 2238, л. 30; ОДА- Пловдив, ф. 1397, оп. 2; НБКМ-БИА, п.д. 1459
б.п.; н.д. 11 1107, п.д. II 364, II-В-2286, II-В-395.

източник: Българските въоръжени чети, Петър Чолов

************************************************************************************************************

За четата от 1864 - Чета на Хаджи Димитър (1864)

************************************************************************************************************

Статии и други материали за Хаджи Димитър може да намерите на следната страница: Статии и материали за Хаджи Димититър

************************************************************************************************************

Информация за книги за Хаджи Димитър и Стефан Караджа е събрана в секция Книги - Хаджи Димитър и Стефан Караджа

***************************************************************************************************************

Информация за филми и предавания е събрана в секция Филми - Хаджи Димитър и Стефан Караджа

Страницата за Хаджи Димитър

Страницата за Стефан Караджа

Различни материали за четата може да се прочетат на следните страници:
***************************************************************************************************************