Чети‎ > ‎

Чета на Видул Странски

Не се знае къде е била организирана четата на Видул Странски, но през ятото на 1866 г. за нея се говори много по Стара планина, в Карловско и в Сремската долина.
Тя минала и край Калофер. Провеждала наказателни срещу турци и чорбаджии, които издевателствали над българското население.
Късно през есента на 1866 г. В. Странски я разпуснал. После той преминал в Румъния и в Русия, като се установил в Бесарабия. Не са известни броят на частниците в четата и техните имена,  освен на:
1. Видул Иванов Ябанов Странски — роден ок. 1820 г. в Калофер, починал 1878 г. в Одеса;
2. Христо Латин - също от Калофер.

Лит. Начов, Н. Калофер в миналото. 1707—1877. С., 1927, 298—300.

източник: Българските въоръжени чети, Петър Чолов