Чети‎ > ‎

Чета на Стоян Люцканов Папазов

След отделянето си от четата на Хаджи Димитър през 1864 г. Стоян Папазов се укрил в Балкана. Но през пролетта на 1865 г. той сформирал самостоятелна чета в Котленския балкан от доброволци, доведени от Гюргево, Румъния, с водач Михаил Куртьоглу. След известно време той се завърнал в Румъния. Четата била малобройна и обикаляла Балкана около месец и половина - до убийството на войводата Стоян Папазов от някои от четниците, възможно от Димитър Общи.

Имаме сведения за следните участници в четата:
1. Стоян Люцканов Папазов - от Сливен. Войвода. Участник в хайдушките дружини на Георги Трънкин, в четите на П. Хитов до 1863 г. (бил шурей на последния) и в четата на Хаджи Димитър от 1864 г. Убит в околностите на с. Жеравна, Котленско;
2.    Димитър Николов Косовац - Общи - роден в Дяково или Призрен, Сърбия. Известна и злокобна личност в българската история. Виновник за провала на създадената от В. Левски тайна революционна организация и за обесването на Апостола;
3. Мавро Казанлъченина — от Казанлък;
4 Михаил Куртев (Куртьоглу) — хлебар в Гюргево;
5. Никола Манчев - от Сливен;
6. Трифон...- от с. Турия, Казанлъшко, убит през 1872 г. от овчари в планината.

Лит.: Дечев, В. Цит. съч., с. 37; К и н о в, Ив. и др. Цит. съч., 174-175; Табаков, С. Опит за история на гр. Сливен. Т. 2. С., 1924, с. 199; Трендафилов, Ст., Б. Куюмджиев. Цит. съч., с. 31; Xитов, П. Моето пътуване по Стара планина, 113—114.

източник: Българските въоръжени чети, Петър Чолов