Чети‎ > ‎

Чета на Станко Атанасов Бояджията (1841)

Според документи от онова време същата чета, малобройна по състав,  характеризирана от тогавашния нишки валия Мехмед Васаф паша като „раз бойническа банда“, обикаляла българските села в Нишко да „бунтува раята“,  т.е. да подготвя Нишкото въстание. Предводителят й Станко Атанасов бил  „като офицер“ на четата. Роден е в с. Власотинци, Нишко. По време на въстанието всъщност той бил ръководителят на събралите се над 5000 български въстаници и дал с тях голямо сражение на турските войски. След въстанието войводата Станко Бояджията поел наново четата си от 12 души (цитирана в турски документи като „нова въстаническа чета“). С нея той продължил да обикаля Видинския санджак и да подготвя българското население за ново въстание и постоянна съпротива против турските поробители. След различни сблъсквания с турски потери повечето от четниците му били заловени от турците или се оттеглили в Нишкия санджак. Войводата на четата също бил заловен, осъден и прекарал няколко години в турските затвори.
Знаят се имената на следните участници в четата:
1. Станко Атанасов Бояджията (Булибаша) — роден в с. Власотинци. По професия бояджия. Войвода на четата;
2. Хаджи Георги Янков — от гр. Нови пазар, Сърбия;
3. Джено Пешев — от с. Власотинци;
4. Иван Живков — роден в с. Шерман, Лесковацко, куриер на четата;
5. Коста Марков — роден в с. Власотинци, помощник на войводата;
6. Хаджи Коста Хаджистоянов — от с. Пейнирджик, Лесковацко;
9. Теохар Тръндафилов — от с. Рум-Сулби, Нишко един от организаторите на Нишкото въстание от 1841 г., съветник на войводата.
10. Шериф Исмаил (Ширин) — от с. Беласница, Вранско или от с. Елшиндже. Албанец, преводач от турски език на четата;
11. Пешо от Прокупле — после станал предател и предал войводата си.

Лит.: Документи за българската история. Т. 3. С, 1940, 296-297;
Тодорoв, Вл. Видинското въстание..., 21-23;
Цухлев, Д. Цит. съч., 360-361.

източник: Българските въоръжени чети и отряди през XIX век, автор: Петър Чолов