Чети‎ > ‎

Чета на Станко Ангелов

Кога точно се е формирала тази, някъде наричана „доброволска“ или „комитетска“ чета, сега не може да се установи. Но, водена от „четоводеца“ си Станко Ангелов, тя взела участие в боевете на 28—30 юни при селата Гъмзово - Ново село — Флорентин и др., Видинско. Заедно с други чети (на Тодор Велков, Михаил Никифоров и сръбски войскови части) тя се оттеглила на сръбска територия и после отново участвала в други боеве. Например при Пирот четата на Ст. Ангелов пленила 115 турски войници, изпълнявала и разузнавателни задачи. Личният й състав включвал 50 човека, главно съселяни на предводителя й от с. Гъмзово. Известно е и за участието й освен в сръбско-турската война от 1876 г., и в Освободителната руско-турска война от 1877 г. Тогава тя била главно разузнавателна, а не толкова бойна единица.
 Известни са имената само на войводата и неговия баща като участници в четата:
Станко Ангелов Младенов — от с. Гъмзово, Видинско, предводител, След Освобождението живял в Румъния и във Видин. Починал след 1902 г.;
Ангел Младенов — от с. Гъмзово, баща на войводата. Изпълнявал и разузнавателни задачи на четата през двете войни.

Лит.: ЦДА НРБ, ф. 686, oп. 1, а. е. 399.

източник: Българските въоръжени чети и отряди през XIX век, автор: Петър Чолов