Чети‎ > ‎

ЧЕТА НА НИКОЛАЙ ВУЧИЧ

Съставена от доброволци българи, власи и сърби. Наброявала неколкос- тотин човека. Взела участие в битките и отбраната на Букурещ и областта му против турското нападение срещу Влашкото княжество в края на декември 1801 г.

 

Лит.: Конобеев, В. Д. Русско-болгарские отношения в 1806—1812 г. — В: Из истории русско-болгарских отношений. М., 1958, с. 220.


източник: Българските въоръжени чети, Петър Чолов