Чети‎ > ‎

Чета на Никола Живков

Събрана в Кладово в края на юни 1876 г. В нея влизали 210 доброволци, между които 60 души от българското население край сръбско-турската граница.
Никола Живков, като предводител на четата, я завел в Бърза Паланка. Тук тя се вляла в четата на кап. Райчо Николов, а Никола Живков станал негов помощник.

Участници в четата:
Никола Живков — от Търново (1847—1901). Учител, журналист. Участвал и в четата на Филип Тотьо и кап. Райчо Николов през Сръбско-турската война;
Иван Данчев — от с. Мирково, Пиротско. После се включил в четата на кап. Райчо Николов и в Руско-българската бригада, II батальон.

 Лит.: Симидов, Ф. Съвременни записки. Покрита храброст. Кн. 2. Гюргево, 1977;
Станев,Г. Клетва и даването й под военните знамена... С., 1909, с. 269;
ЦДА НРБ, ф. 686, on. 1, а. е. 402.

източник: Българските въоръжени чети и отряди през XIX век, автор: Петър Чолов