Чети‎ > ‎

Чета на Никола Войводов и Цвятко Павлович

Сведенията за нея са съвсем оскъдни. Тя също трябвало да премине в Българиялрез бурната 1867 г. Това обаче трябвало да стане не през Дунав, а през сръбско-турската граница. Четата била организирана в Браила и придвижването й към Сърбия трябвало да започне в началото на август 1867 г. с различни кораби. То действително започнало по групи. Двамата ръководители на четата — Никола Войводов, роден във Враца, и Цвятко Павлович, от Сърбия, от български произход, пътували отделно от четата на австрийския параход „Германия“. Издадени, при опит те да бъдат заловени в Русе на кораба от турската полиция, станала престрелка и предводителите на четата паднали убити. Така планираните задачи на четата не се изпълнили, а четниците се разпилели. В четата участвали и Михаил Греков, роден в с. Дермен дере, Бесарабия, който веднага след това се включил във Втората българска легия в Белград.

Лит.: Г р е к о в, М. Спомени. С., 1971;
Македонски, Хр. Н. Записки... С., 1973, с. 212.

източник: Българските въоръжени чети и отряди през XIX век, автор: Петър Чолов