Чети‎ > ‎

Чета на Михаил Тепавски

Няма спор за съществуването на тази българска доброволческа чета през сръбско-турската война от 1876 г. Но, както и за други чети, сведенията и за нея са крайно недостатъчни. Смята се, че е била организирана в периода на военните действия в Кладово или Болевац. Отчет за нейното движение, за всички битки и сражения, в които участвала, обаче не може да се даде. Според един от участниците четата, водена от подпоручик Михаил Тепавски, офицер на руска служба, участвала с други чети или сръбски части в сраженията при с. Гъмзово, Видинско, Ново село, Видинско, Алексинац, манастира „Св. Стефан“, Шелиговец, Зайчар и пр. Към средата на август 1876 г. тя се вляла в новосъздаващата се Руско-българска бригада.

Участници в четата:
Подпоручик Михаил Иванов Тепавски — от Плевен (1851—1916). Предводител на четата. След Освобождението офицер в Българската армия, достигнал чин полковник;
Гаврил Тотев — от Плевен;
Йордан Антонов— от Плевен;
Лазар Младенов Ръжанов (Рьджанов) — от Тетевен, брат на сподвижника на В. Левски Сава Младенов;
Ламби Василев— от Плевен.

Лит.: Братанов, Хр. Цит. съч.; НБКМ — БИА, п. д. б. п. 962, ф. 25; ЦДА НРБ, ф. 686, оп. 1, а. е. 407.

източник: Българските въоръжени чети и отряди през XIX век, автор: Петър Чолов