Чети‎ > ‎

Чета на Лазар Свищовлията

Началото на четата било положено в Румъния и с план да бъде допълнена с въстаници от селата в Русенско и Свищовско. Тя трябвало да премине през Дунав през септември 1875 г. във връзка с подготвяното народно въстание през с.г. и да се слее с Червеноводската чета. В нея били включени вече 100 човека, а водач й бил Лазар Свищовлията, т.е. роден в Свищов. За преминаването през Дунава ръководството й поддържало връзка с Никола Обретенов от Русе, за да го използва, когато слезе на българския бряг при с. Ряхово - между Русе и Тутракан. В плана й влизало да завладее това село и после покрай селата Бабово и Борисово да се срещне с Червеноводската чета. Очаквали я и в с. Ново село — до с. Червена вода. Поради провала на въстанието и на Червеноводската чета и плановете на разглежданата чета не се реализирали. Липсват данни за нейния състав и предводител.

Лит.: Машков, Хр. Цит. съч., с. 108; Юбилейна книга за Червеноводската чета.

източник: Българските въоръжени чети и отряди през XIX век, автор: Петър Чолов