Чети‎ > ‎

Чета на Лальо войвода

За нея научаваме от турските документи на Видинския вилаетски архив. В началото на (8?) април 1863 г. четата преминала от Сърбия във Видинско, водена от Лальо войвода и най-напред се установила в с. Старопатица, Кулско, където престояла няколко дни.
Турската власт научила къде е четата и поискала сведения от селото, кои негови жители са укривали в домовете си „разбойниците“.
Липсват обаче повече данни за движението й във Видинско, за нейния състав, кои са участвали в нея и пр.
Знае се само, че тя е била организирана и изпратена на турска територия от Иван Кулин.

Лит.: Кузманов, П. Кнез Иван Кулин. С., 1971, с. 185.

източник: Българските въоръжени чети и отряди през XIX век, автор: Петър Чолов