Чети‎ > ‎

Чета на Кондо Бинбаши

Организирана около Белград през пролетта на 1804 г. от 600 българи, от¬делили се от хилядния кърджалийски отряд на Гушанц Али.
Ръководена от Кондо Бинбаши, четата се присъединила към въстаналите срещу Турция сърби начело с Кара Георги.

Между прочулите се участници в четата били:
Кондо (Стоян) Бинбаши — роден в Сливен ок. 1773 г., а по други сведения — в Ломско или с. Вощани, около Струга, Македония. По-късно Кондо Бинбаши преминал към Осман Пазвантоглу във Видин и станал негов хилядник;
Драган Папазоглу — от с. Студено буче, Монтанско;
Мина Бинбаши — от Тетевен;
Киро Бекярски Бинбаши — от Тетевен;
Узун Мирко Апостолов.

Лит.: Дойнов, Ст. Цит. съм., 88—89; Бълг. преглед, 1,1894, № 1, с. 175;
Купришанин, В. Кондо от Лом. — Славяни, 13,1963, № 6,31—32;
Табаков, С. Опит за история на гр. Сливен. Т. 2. С., 1924, с. 19,52.

източник: Българските въоръжени чети, Петър Чолов