Чети‎ > ‎

Чета на кап. Петър Протопопов

Събрал я руският офицер капитан Петър Протопопов. Сведенията за числения й състав са различни: 600, 700 и 800 доброволци.
Предводителят на четата бил българин на руска служба. На 29 юли 1876 г. четата (отрядът) взела участие в боя при с. Мрамор.
По-късно, към 20 август, тя заминала за Баня, след което в Делиград се вляла във формиращата се Руско-българска бригада.
Според други източници водачът на четата се казвал Николай Иванович Протопопов, после руски генерал.

р. Лит.: Станев, Г. Цит. съч., с. 269; Нова България (Гюргево), № 1, № 30, 9 септ. 1876, с. 3.

източник: Българските въоръжени чети и отряди през XIX век, автор: Петър Чолов