Чети‎ > ‎

Чета на Иван Марков

Сведенията за нейната дейност през 1862 г. са съвсем оскъдни.
За нея ни известява Панайот Хитов. Приемливо е да се мисли, че и тя е била организирана по внушение на Г. Раковски — за подготовката на общобългарското въстание през с.г., още повече, че и войводата й Иван Марков бил от Котел.
Малобройна по състав, състояща се само от 8 човека, през пролетта на 1862 г. четата тръгнала от м. Сухи дял на Котленския балкан и се отправила на коне за Казанлък, с. Мъглиж и Тревненския балкан.
Разтурила се някъде през лятото на 1862 г., след като войводата и загинал около с. Белица, Тревненско.

Известни са няколко от участниците в четата:
1. Иван Марков — предводител на четата. Роден в Котел, убит от турците;
2. Иван Инджето — от колибите Филип-Тотево, Търновско. Преминал после в четата на П. Хитов;
3. Тодор... — от с. Войнежа, Търновско. Също после преминал в четата на П. Хитов;
4. Четник с неизвестно име — от с. Гурково, Казанлъшко;
5. Четник с неизвестно име — от с. Хотница, Търновско.

Лит.: Xитов, П. Цит. съч., с. 16.

източник: Българските въоръжени чети и отряди през XIX век, автор: Петър Чолов