Чети‎ > ‎

Чета на Димитър Панов

За нея имаме сведения главно от книгата на П. Кузманов „Войводата Цеко Петков“.
Името на самия Димитър Панов фигурира и в различни списъци на български доброволци, участници в Кримската война.
Войводата преди Кримската война участвал във Видинското въстание от 1850 г.
Роден в Лом, известен като „кнез“ в Ломския край. Четата му участвала в боевете за Севастопол на сектор непосредствено до отряда на Цеко Петков войвода.

Лит.: Кузманов, П. Цит. съч., с. 60.

източник: Българските въоръжени чети и отряди през XIX век, автор: Петър Чолов