Чети‎ > ‎

Чета на Димитър Калъчлията

Четата се наричала „Крумовци“ - название, дадено й от войводата. Тя имала район на действия в Шуменско и Варненско. По състав била малобройна. Войводата й, Димитър Калъчлията, преди това е бил предводител на хайдушки дружини, както и на чета по време на Кримската война. През същата 1858 г. Калъчлията действал предимно като водач на „политическа“ чета, дори съвместно с турчина Солак Мустафа от с. Славейково, Провадийско, в защита на бедното и онеправдано българско и турско население. Четата била разбита на 30 януари 1859 г. в Шумен при опит да накаже един български чорбаджия-лихвар от града.

Знаят се имената на следните участници в четата на Димитър Калъчлията:   
Димитър Калъчлията — Димитър Стоянов Георгиев Котев, Димитър Буюклията,Димитър Карабуюка, Димитър Торлаченеца. Роден ок. 1815 г. в с. Загорци (Торлак махле), Сливенско, обесен през 1861 г. в Русе. Предводител на четата. Преди това бил главатар и на хайдушки дружини и на чета през Кримската война;
Димитър Малкият — от Сливен;
Андрей Краят (Край Андрей) — от Шумен;
Дяко Карадяков;
Жеко Собаджията;
Савул — от Провадия, заловен, осъден на 3 години затвор;
Щилян — роден в Провадия. Заловен, осъден на 3 години затвор;
Юрдан Стоянов Кавалджиев — от Шумен.

Лит.: Кавалджиев, Р. Спомени. — Шуменска поща, 1, № 23,16 март 1937, с. 3;
Ферманджиев, Н. Димитър Калъчлията. — В: Родолюбци. С., 1985,61—64.