Чети‎ > ‎

Чета на Димитър Дишлията

Четата на Димитър Дишлията наистина преминала р. Дунав от Румъния, но не се знае къде, с колко души и колко време е действала.
След преминаването й, поради съвпадането на името на войводата й, също от Сливен, се понесли слухове, че Хаджи Димитър не е загинал и пак води чета из Стара планина. Димитър Дишлията също бил известен деец, участник в няколко революционни чети, а по-късно и в четата на Хр. Ботев.

Лит.: Великов, Ст., Н. Ферманджиев. Панайот Хитовата чета от 1867 г., с. 326.

източник: Българските въоръжени чети и отряди през XIX век, автор: Петър Чолов