Чети‎ > ‎

Чета на дядо Жельо Хр. Чернев и Димитър Дишлията

Формирана през 1868 г. в Румъния, успоредно на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа и с цел после на Балкана да се съедини с нея.
Но за съжаление тя не успяла да премине Дунава, защото предводителите й били арестувани преди да успее да се прехвърли в България.
Изглежда, че това е същата чета, за която докладва на правителството си френският вицеконсул в Тулча на 9 август 1868 г. Той съобщава, че едновременно с четата на Хаджи Димитър и Ст. Караджа през юли с.г. при Тутракан са направили опит да преминат 70 българи, които обаче били спрени и върнати обратно от румънските власти.
От тях 25 души, въоръжени, се съпротивлявали със стрелба на румънците, но пак не успели да дебаркират на турска територия.

Не са известни участниците, не е останал списък на въпросната чета, която трябвало да се събере с Хаджидимитровата на Агликина поляна.
Знаят се само имената на ръководителите й: Жельо Хр. Чернев от с. Карапча, Ямболско, и Димитър Дишлията от Сливен, участвали пред това в различни чети.
Третият ръководител на четата бил Христо Ботев — писар и знаменосец. След разпръскването й той също се укрил.

Лит.: Великов, Ст., Н. Ферманджиев. П. Хитовата чета от 1867 г. — В: Сб. Михаил Димитров..., с. 325;
Капитанов, Хр. Отзвукът в Румъния от преминаването на четата на Хаджи Димитър и Ст. Караджа. — Изв. НБКМ, т. 9 (15), 1960, 86—90;
Македонски, Хр. Н. Цит. съч., с. 235;
Симидов, Ф. Прочутият Филип Тотьо войвода. С, 1972, с. 402;
Тонев, В. Добруджа през Възраждането..., с. 228.

източник: Българските въоръжени чети и отряди през XIX век, автор: Петър Чолов