Чети‎ > ‎

Чета на Ангел Гюрджинов

Четата кръстосвала из Пирин планина и в поречието на реките Струма и Места през 1869 г.
Войводата й бил родом от Серес. Няма други сведения за нея.

Лит.: Свобода и отечество, с. 113. Дунавска зора, № 33,29 юни 1869.

източник: Българските въоръжени чети и отряди през XIX век, автор: Петър Чолов