Чети‎ > ‎

Български доброволчески конен взвод (ескадрон) при Бугския улански полк

На база конната група към Първия български доброволчески батальон на Григорий Забалкански по-късно се образувал специален български конен взвод (някъде отбелязван като ескадрон). Този взвод бил прикомандирован към Бугския улански полк.
За състава му имаме сведения от 5 февруари и май 1856 г.
Мнозинството от участниците във взвода вече са ни известни. Те са:
1.Янко Илиев — от Свищов. Командир на взвода;
2. Анастас Наумов — от Ягодина;
3. Антон Панайотов — роден в Люлебургас, Одринско;
4. Атанас Димитров — от Сливен;
5. Братан Райков;
6. Васил Глазов — от Галац;
7. Васил Попвасилев;
8. Георги Иванов — роден в с. Остров, Врачанско;
9. Георги Димитров — от Русе;
10. Георги Николов — от Горна Оряховица;
11. Георги Стоянов — от с. Арбанаси, Търновско;
12. Гица Капитанеско (Капитанов) — от Плоещ;
13. Димитър Данаилов — роден в Сливен;
14. Димитър Иванов — от с. Черна вода, Добруджа;
15. Димитър Райков — от Тулча;
16. Димитър Ченов — от Русе;
17. Димитър Райков — от Сливен;
18. Димитър Иванчев;
19. Дионисий Димитров;
20. Иван Петров — от Карлово, вахмистър;
21. Иванчо Ненов — от Враца, унтерофицер;
22. Иван Райков — от Тулча;
23. Илия Николов — от с. Арбанаси, Търновско;
24. Йордан Георгиев — от Елена;
25. Йоаким (Яким) Попов — от Свищов;
26. Кирил Константинов — от Котел;
27. Кирияк Пенчов — от с. Райково, дн. кв. на Смолян;
28. Константин Александров — роден в Цариград;
29. Константин Радов — от Черни (?);
30. Костаки Николов;
31. Михаил Георгиев — от Сливен;
32. Никола Георгиев — от Търново;
33. Никола Иванов — от Яш;
34. Павел Цанев Калянджи (183.8—1890) — от Лясковец. Учител, след Освобождението председател на Окръжния съд в Провадия;
35. Пеньо Димов — от Дряново;
36. Петър Ив. Капнилов — от Лясковец, унтерофицер;
37. Петър Николов - от Пловдив;
38. Параскев Атанасов;
39. Руси Димитров — от с. Жеравна, Котленско;
40. Сирко Трифонов - от Ловеч;
41. Станко Сачов — от Дряново, знаменосец;
42. Стефан Христов; 43, Стоян Наумов — от Елена;
44. Стоян Тодоров — от с. Килифарево, Търновско;
45. Стоян Христов — от Горна Оряховица;
46. Танас Параскевов — от Провадия;
47. Тодор Арсениев — от Сливен;
48. Тодор Иванов — от Търново;
49. Тодор Диков — от Турно Северин;
50. Тодор Шарков — от Дряново;
51. Трифон Божидаров (Баждаров) — от Свищов, унтерофицер;
52. Филип Станчев — от с. Шишмановци, Пловдивско;
53. Христо Василев Ничков — от Ловеч. Младши офицер;
54. Христо Данаилов — от Троян;
55. Христо Великов (Величков) — от Пловдив, унтерофицер;
56. Юрдан Недялков — от Ловеч;
57. Христо Пеев — от Казанлък.

Лит.: Тодорова, М. Участието на български доброволци...; Българските доброволци 391-440.

източник: Българските въоръжени чети и отряди през XIX век, автор: Петър Чолов