Чети

1801

Чета на Николай Вучич


1802

Конна чета на Ротмистър Никич


1804

Чета на Кондо Бинбаши


РУСКО-ТУРСКА ВОЙНА 1806-1812 Г.

1806

СМЕСЕНА БЪЛГАРСКА КОННО-ПЕХОТНА ЧЕТА

ОТРЯД (ЧЕТА) НА НИКОЛАЙ ВУЧИЧ

КОНЕН ОТРЯД НА РОТМИСГЪР НИКИЧ

ЧЕТА НА ХАДЖИ ГЕОРГИ

БЪЛГАРСКА „АРНАУТСКА“ КОМАНДА НА АТАНАС НЕДЯЛКОВ

ДОБРОВОЛЧЕСКА ЧЕТА НА ГЕОРГИ МАМАРЧЕВ

НОВА БЪЛГАРСКА „АРНАУТСКА“ КОМАНДА НА РОТМИСТЪР ШЕЙНОВИЧ

ГРЪЦКО-БЪЛГАРСКИ ЛЕГИОН

КОННА ЧЕТА НА ДРАГАН ПАПАЗОГЛУ (ПОПОВ)

ОТРЯД (ДРУЖИНА) НА ХЛЙДУТ ВЕЛКО

ЧЕРНОСРЪБСКИ-БЪЛГАРСКИ ХУСАРСКИ ПОЛК

ДОБРОВОЛЧЕСКА КОННА КОМАНДА НА ГЕОРГИ ГУЗЕН


1810

ДОБРОВОЛЧЕСКИ ОТРЯД НА СТАРШИНА НЕНО

КОНЕН ОТРЯД (ПОЛК) НА РОТМИСТЪР НИКИЧ


1811

КОННА БЪЛГАРСКА ДОБРОВОЛЧЕСКА КОМАНДА НА ДИМИТЪР ВАТИКИОТИ

Чета на Христо Кесякоглу (Кесяков)

Българска земска войска


1812

Конна чета (отряд) на Стоян Брусев


1814

Чета на Милко Петров (Петрович)


Гръцка завера и въстание от 1821 г.

Български доброволчески отряд на Ангел Гацо

Български доброволчески отряд на кап. Димитър Котирас

Български доброволчески отряд на кап.Нкола Пехливан

Чета на кап. Стоян - Индже войвода

Български доброволчески отряд на хаджи Христо


Руско-Турска война от 1828-1829 г.

1828

Чета на Бойчо войвода (Бойчо Цеперански)

Чета на Генчо Къргов

Доброволчески отряд на капитан Георги Мамарчев

Чета на Детелин войвода

Чета на Дончо Ватаха

Чета на Милко Петров (Петрович)

Конна чета (волонтерска команда) на Панайот Фокиано


1864

Чета на Коста войвода и Панайот Хитов

Чета на неизвестен войвода

Чета на Васил Главиняшки

Чета на Васил Ганчев Плевналията

Чета на Христо Македонски и Петър Стоянов

Чета на Хаджи Димитър (1864)


1865

Чета на Хаджи Димитър (1865)

Чета на Стоян Люцканов Папазов


1866

Чета на Видул Странски

Чета на Хаджи Димитър (1866)

Чета на Филип Тотьо (1866)


1867

Чета на Манол Реиз

Чета на Димитър Топалов

Подготовка на чета на Стефан Караджа

Тулчанската чета "Златна надежда"

Чета на Васил Ганчев Плевналията и Тодор Ковачев Ходжата

Зайчарска чета на Иван Кулин

Чета на Филип Тотьо (1867)

Чета на Панайот Хитов (1867)

Чета на Жельо Хр. Чернев

Чета на Петър Петков

Чета на Христо Иванов Големия (Книговезеца)

Чета на Никола Войводов и Цвятко Павлович

Чета на Хаджи Димитър (1867)

Чета на Курти от Черна вода

Втора българска легия - Белград


1868

Четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа

За четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа

Чета на Тодор Харбоолу и Илия ГосподиновПодстраници (36): Преглед на всички